You are here:

Spreagann an tAire Bruton Teaghlaigh agus Gnólachtaí chun Dramhaíl Bia a Laghdú an Nollaig seo

 

Inniu (Déardaoin, an 20 Nollaig 2018) spreag an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. teaghlaigh agus gnólachtaí an oiread agus is féidir a dhéanamh chun dramhaíl bia a sheachaint an Nollaig seo.

Dúirt an tAire Bruton, 'De réir taighde a rinneadh le déanaí, caithfear €1 billiún ar earraí grósaera, den chéad uair riamh, i rith mí na Nollag. Is eol dúinn go gcaitheann teaghlaigh agus gnólachtaí amach breis is 1 mhilliún tonna bia in aghaidh na bliana agus tarlaíonn an chuid is mó de sin aimsir na Nollag. Tá sé mar sprioc againn an méid sin a laghdú faoina leath faoi 2030.

'Cosnaíonn dramhaíl bia beagnach €1 billiún ar theaghlaigh Éireannacha gach bliain - d'fhéadfadh gach teaghlach in Éirinn suas le €700 a shábháil, dá laghdóidís dramhaíl bia. Toisc go gcuireann gnólachtaí a dhá oiread bia amú is a chuireann teaghlaigh, tá deis mhór ansin le sábháiltí a dhéanamh.

Tá bealaí praiticiúla ann inar féidir le daoine an méid bia a chuireann siad amú sa bhaile a laghdú, mar shampla:

 • Déan liosta siopadóireachta agus seiceáil na hearraí atá agat sula bhfágann tú an teach
 • Pleanáil do chuid béilí agus úsáid an reoiteoir chun bia atá le húsáid níos déanaí, a choinneáil
 • Ná ceannaigh an iomarca de na bunrudaí - osclófar na siopaí an-luath tar éis na Nollag. De ghnáth, caitear amach 50% de shailéid, 25% de thorthaí agus 20% d'arán.
 • Úsáid an fuílleach bia
 • Diúscair an dramhaíl bia mar is ceart, ag baint úsáide as an Araid Dhonn nó déan múirín

  Is féidir comhairle agus breis nod a fháil ar shuíomh gréasáin an GCC www.stopfoodwaste.ie

  Tá bealaí ann inar féidir le gnólachtaí dramhaíl a laghdú freisin, mar shampla:
 • Stoc a bhainistiú níos fearr
 • Stóras níos fearr
 • Líonraí tabhartas amhail Food Cloud a úsáid
 • Ag rianú dramhaíl bia chun cailleadh a laghdú

  Is féidir comhairle agus breis nod a fháil ar shuíomh gréasáin an GCC maidir le dramhaíl bia i ngnólachtaí a sheachaint -www.foodwastecharter.ie

   

  Nótaí le haghaidh Eagarthóirí

  Tá sé mar aidhm ag clár an GCC, Stop Food Waste cabhrú le teaghlaigh agus gnólachtaí, dramhaíl bia a laghdú trí noda agus comhairle phraiticiúil a thabhairt. Thug an Roinn agus an GCC cuireadh do na hollmhargaí móra bheith páirteach sna hiarrachtaí chun dramhaíl bia a laghdú agus ghlac roinnt ollmhargaí móra páirt sa Ghrúpa Gníomhaíochta um Dhramhaíl Bia -Aldi, BWG, Lidl, Musgrave agus Tesco. 

  Le bheith páirteach b'éigean dóibh
 • An Chairt um Dhramhaíl Bia a shíneadh
 • An feachtas maidir le Dramhaíl Bia a Stopadh a chur chun cinn
 • Sonraí ar dhramhaíl bia a bhailiú agus a roinnt

  Bhí na miondíoltóirí sin ar fad sásta a bheith páirteach sa Líonra Tabhartas Bia, Foodcloud.

Press Release Documents