You are here:

Ceapann an tAire Bruton Cathaoirleach do Bhord EirGrid

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., inniu (Dé Máirt an 12ú Samhain) go gceapfar an tUasal Brendan Tuohy mar Chathaoirleach nua ar Bhord EirGrid.

 

Agus é ag fáiltiú roimh an gceapachán, luaigh an tAire Bruton an taithí shuntasach cheannaireachta atá ag an Uasal Tuohy agus é ag glacadh an róil.  Ghabh an tAire buíochas freisin le Cathaoirleach Eirgrid, John O'Connor atá ag dul as oifig agus a bhí i gceannas nuair a tháinig athrú tapa in earnáil an leictreachais, agus nuair a seoladh an Margadh Leictreachais Comhtháite Aonair anuraidh.

 

Dúirt an tAire Bruton,

 

"Tá Brendan ag dul ag obair in Eirgrid ag am atá iontach spreagúil. Gealltar sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide go soláthrófar 70% den leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030. Beidh tionchar claochlaitheach aige sin ar ár n-eangach leictreachais. Tá eolas pearsanta ag Brendan ar an earnáil fuinnimh in Éirinn, agus beidh mórchuid eolais agus taithí aige sa ról."

 

Ghabh an tAire a bhuíochas leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freisin as an chaoi ar chuir siad próiseas oscailte, iomaíoch ar fáil a chinntíonn go gceaptar daoine den scoth chuig boird Stáit.

Maireann an ceapachán ar feadh tréimhse cúig bliana.

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Rinneadh an ceapachán trí phróiseas roghnúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), de réir "Treoirlínte um Cheapacháin chuig Boird Stáit", a d'fhoilsigh an Rialtas i mí na Samhna 2014.

Déanfar socruithe chun go dtiocfaidh an tUasal Tuohy os comhair an Choiste Oireachtais um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus an Comhshaol de réir nósanna imeachta athbhreithnithe an Rialtais maidir le Cathaoirligh atá molta le haghaidh Boird Stáit.

 

Beathaisnéis Ghearr

An tUasal Brendan Tuohy

Is innealtóir gairmiúil é Brendan Tuohy agus tá breis agus 40 bliain de thaithí ábhartha aige sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Tá os cionn 15 bliana caite aige ar leibhéal sinsearach sa Roinn Rialtais atá freagrach as an Earnáil Fuinnimh. Bhí sé ina Ard-Rúnaí ar an Roinn Fiontar Poiblí ó 2000 go 2002 agus an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha ó 2002 go 2007.​

Press Release Documents