You are here:

Áiseanna nua gníomhaithe ar son na haeráide do scoileanna fógartha ag an Aire Bruton

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Chéadaoin, 27 Márta) go mbeidh áis nua mhúinteoireachta faoi ghníomhú ar son na haeráide ar fáil do gach iarbhunscoil ón lá inniu amach.

Agus an áis nua á fógairt aige, dúirt an tAire Bruton, "Cuideoidh an áis seo, atá forbartha ag foireann na Scoileanna Glasa, leis na hiarrachtaí chun 'gníomhú ar son na haeráide a thabhairt isteach sa seomra ranga'. Beidh pleananna ceachta, cuir i láthair, suirbhéanna agus sonraí ar fáil le foghlaim agus plé ar an saincheist seo, arb í an tsaincheist is mó lenár linn í, a éascú.

"Is gá dúinn ár bhfreagairt ar na saincheisteanna sa réimse seo a fheabhsú. Tá sé léirithe ag daoine óga go bhfuil suim mhór acu ann agus go bhfuil siad paiseanta faoi. Caithfimid a chinntiú go bhfuil curaclam ar fáil chun go mbeidh siad in ann foghlaim ar dhóigh níos struchtúrtha."

Ag labhairt ag an seoladh di, dúirt Gráinne Ryan, Oifigeach na Scoileanna Glasa um Ghníomhú ar son na hAeráide, "Tá súil agam go gcuirfidh an áis seo uirlisí agus treoir ar fáil, ní hamháin do mhúinteoirí Tíreolaíochta, ach do mhúinteoirí OSSP, Eolaíochta agus Béarla freisin chun ceisteanna aeráide a fhiosrú de réir a gcuraclaim féin."

Arsa Bainisteoir na Scoileanna Glasa, Cathy Baxter, "Ta Scoileanna Glasa buíoch de na múinteoirí uile atá i ndiaidh a bheith ag obair go crua ar an gclár seo le tamall de bhlianta anuas. Tá súil againn go mbeidh áiseanna mar seo tacúil dóibh san obair thábhachtach atá ar siúl acu lena gcuid daltaí."

D'fháiltigh John Mulcahy, Cathaoirleach Chumann Mhúinteoirí Tíreolaíochta Chorcaí, roimh sheoladh na hÁise ar Ghníomhú ar son na hAeráide. Ar sé, "Cuirimid fáilte roimh an áis nua seo atá déanta ag Scoileanna Glasa as an bhfócas atá ann ar an athrú ar an aeráid agus as an gcur chuige atá ann i leith foghlaim ghníomhach. Tá sé lán le smaointe le haghaidh plé ranga agus tá gníomhartha ann atá ceaptha le cuidiú le daltaí dul i ngleic leis an saincheist is mó lenár linn."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá tuilleadh eolais agus na háiseanna uile ar fáil anseo: www.greenschoolsireland.org

Press Release Documents