You are here:

Maoiniú le Cuidiú le Gnónna Gearradh Siar 30% ar a gCostais Fuinnimh Fógartha ag an Aire Bruton

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Aoine, 1 Márta) go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais anois faoi scéim de chuid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás) dar teideal Feabhas i nDearadh Éifeachtúlacht Fuinnimh (EXEED). Tá suas le €6 mhilliún ar fáil ó chiste le haghaidh tionscadal ina bhfuil an cleachtas is fearr i bhfeidhm maidir le dearadh, tógáil agus bainistiú foirgneamh chun go mbeidh siad chomh héifeachtach ó thaobh fuinnimh de agus is féidir. 

Glacfar le hiarratais ó iarratasóirí atá i mbun chéim an deartha ina gcuid pleanála i dtionscadail chaipitil maidir le foirgnimh nua nó foirgnimh atá ann cheana féin. Caithfidh rannpháirtithe caighdeán EXEED an Údaráis a bhaint amach agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh a fhí isteach ina dtionscadail. Tá an deontas ar fáil d'eagrais phoiblí agus d'eagrais phríobháideacha araon a bhfuil tionscadal infheistíochta á bheartú acu, is cuma cén scála agus cad é leibhéal na castachta a bhaineann leis an tionscadal sin.

De ghnáth, gearrtar siar 30% agus tuilleadh ar fhuinneamh agus chomh maith leis an tionchar ar fhuinneamh agus ar an aeráid, cuideoidh deimhniú EXEED an Údaráis le gnónna éirí níos éifeachtaí agus níos iomaíche agus teacht aniar níos fearr a bheith iontu.

Is mian leis an rialtas go mbeidh Éire mar thús cadhnaíochta sa fhreagairt ar an athrú ar an aeráid agus tá sé tiomanta chun an sprioc sin a bhaint amach. Tá plean uile-rialtais á fhorbairt ag an Aire Bruton faoi láthair, plean ina mbeidh gníomhartha tras-earnála le déanamh de réir spriocamanna dochta. Tá sé ríthábhachtach go mbeidh fuinneamh á chaitheamh ar dhóigh éifeachtach sa timpeallacht thógtha againn chun ardmhian an rialtais a bhaint amach.

Agus an scéal á fhógairt aige, dúirt an tAire Bruton, "D'aithiníomar na féidearthachtaí méadaithe agus an fonn atá ar dhaoine infheistiú sa réimse seo agus mar sin, tá maoiniú €6m curtha ar fáil againn don chlár seo i mbliana – sin chóir a bheith dhá oiread luach an éilimh a bhíonn ann i scéim na bliana seo caite. Tá a gcostais fuinnimh gearrtha siar ar 30% agus tuilleadh ag réimse an-mhór eagras tríd an scéim seo, ina measc clubanna áitiúla CLG, ionaid sonraí, ospidéil agus gnónna talmhaíochta. Is tarraingt mhór é do cheannairí atá eolach ar chúrsaí aeráide an deimhniú is féidir a bhaint amach as an scéim."

Arsa Jim Gannon, Príomhfheidhmeannach Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, "Trí phróiseas EXEED an Údaráis, aithnítear deiseanna chun luach breise a chruthú agus oibreacha caipitil idir lámha. Tá gnónna a rinne de réir phróiseas EXEED an Údaráis i ndiaidh gearradh siar 30% agus tuilleadh ar a gcostais fuinnimh bhunlíne, rud a chuireann lena n-iomaíocht sa mhargadh, a laghdaíonn a lorg carbóin agus a thugann toradh maith dóibh ar a gcuid infheistíochta. Tá cuidiú tugtha againn do 70 eagras go dtí seo, ina measc déantúsóirí ilnáisiúnta, gnónna talmhaíochta, óstáin, ollscoileanna agus clubanna spóirt. Trí EXEED agus cláir eile de chuid an Údaráis, táimid ag tnúth lena bheith ag obair le tuilleadh gnónna ar mian leo a bheith chun tosaigh sna hiarrachtaí dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an athrú ar an aeráid."

Arsa Brian McGill ó Óstán Iveagh Garden, "Nuair a bhí an t-óstán á dhearadh, mhothaíomar go láidir gur chóir go mbeadh eispéireas uathúil ar fáil d'aíonna agus lorg carbóin agus costais fuinnimh an óstáin sna blianta amach romhainn á laghdú san am céanna. Táimid ar bís faoin fhreagairt ár bpríomhchliant, atá ag obair go gníomhach le soláthróirí taistil inbhuanaithe de réir a bpolasaithe domhanda glasa. Trí phróiseas EXEED an Údaráis, tá caitheamh fuinnimh san fhoirgneamh laghdaithe 80% agus tá rátáil fuinnimh an fhoirgnimh athraithe ó E1 go A3."

Táthar ag glacadh le hiarratais ar dheontais EXEED Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann anois. Tá tuilleadh eolais faoin scéim agus sonraí faoin dóigh le cur isteach ar dheontas le fáil ach cliceáil anseo.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Deimhniú EXEED Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Is scéim í EXEED Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann atá maoinithe ag an rialtas agus a bhíonn á riar ag Údarás Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás). Is scéim deimhniú sócmhainní í ina ndéantar sócmhainní (e.g. foirgnimh oifigí, monarchana, óstáin, ospidéil) a dheimhniú mar léiriú go bhfuil caighdeán EXEED an Údaráis maidir le Bainistiú Deartha atá Éifeachtach ó thaobh Fuinnimh de bainte amach go hiomlán acu.

Trí phróiseas EXEED, déantar réimse deiseanna chun feidhmíocht fuinnimh a fheabhsú a aithint. Bíonn infheistíocht chaipitil san áireamh, mar aon le deiseanna nach bhfuil caipiteal i gceist leo. Sa chás ina mbeidh infheistíocht chaipitil bhreise á moladh, cuirtear deontas EXEED an Údaráis ar fáil leis na hinfheistíochtaí sin a dhreasú.

Baineann an deontas le feidhmíocht fuinnimh sócmhainne ina hiomlán – lena n-áirítear gach gníomh, beag, mór agus eile. Níl an deontas ar fáil le haghaidh tionscadail aonair aisfheistithe. Maidir leis an sábháilt fuinnimh is féidir a dhéanamh, tá sí sin i gcomhréir le cé chomh huaillmhianach atá an tionscadal, lena oiread a bhriseann an tionscadal amach ó nósanna deartha atá i bhfeidhm cheana féin agus le hinfheistíocht.

 

Cad é atá i gceist le tacaíocht deontais EXEED ó Údáras Fuinnimh Inmharthana na hÉireann?

 • Tacaíocht chapitil suas le €500,000 in aghaidh na sócmhainne, in aghaidh na bliana faoi choinne infheistíocht leanúnach
 • Baineann sé le mór-uasghrádú fuinnimh, le mór-aisfheistiú agus le hinfheistíocht in athfhorbairt agus i dtionscadail úrnua
 • 30% de na costais incháilithe ar fáil mar dheontas i gcás tionscadail chaipitil, 50% de na costais incháilithe ar fáil i gcás seirbhísí breise proifisiúnta
 • Tacaíocht mhéadaithe le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide, +20% (beag) agus +10% (meánmhéid)
 • Is féidir Caighdeán Deimhniú EXCEED an Údaráis a bhaint amach tríd an chlár

   

  Tionscadail Rathúla in 2018

   
CuideachtaEarnáilContaeLuach Geallta
Mount Wolseley Hospitality LtdFáilteachasCeatharlach€                         6,600
Quinn Packaging DéantúsaíochtAn Cabhán€                       29,990
Ernevalley Poultry LtdGnó TalmhaíochtaAn Cabhán€                     294,135
Roadstone Ltd.FoirgníochtAn Clár€                     211,425
Electrical & Pump Services Ltd t/a EPSUisceCorcaigh€                       45,776
HovioneDéantúsaíochtCorcaigh€                         10,850
    
CHIP Electronic Services (CIX Data centre)Ionad SonraíCorcaigh€                     161,185
Ospidéal Príobháideach an Mater, CorcaighOspidéalCorcaigh€                         6,150
CGI Food Park LtdMiondíolCorcaigh€                       31,900
Aurivo Consumer foods Ltd.Déantúsaíocht – DéiríochtDún na nGall€                     500,000
Pk Designer Furniture LimitedDéantúsaíochtDún na nGall€                     212,245
Irish Packaging Recycling LtdDramhaílBaile Átha Cliath€                         2,125
Fleet Street Hotels LtdFáilteachasBaile Átha Cliath€                       10,500
Humar Ltd T/A Marymount Care CentreCúram Sláinte CónaitheachBaile Átha Cliath€                     204,546
Óstán Radisson Blu St HelenFáilteachasBaile Átha Cliath€                       65,104
Westpark Fitness Ltd.FóillíochtBaile Átha Cliath€                     138,695
Patrizia Oval Ltd - The OvalRéadmhaoinBaile Átha Cliath€                         4,200
RGRE Burlington Ltd –Connaught HouseRéadmhaoinBaile Átha Cliath€                         6,600
RGRE Grafton Ltd - Kilmore HouseRéadmhaoinBaile Átha Cliath€                         2,400
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Ollscoil/InstitiúidBaile Átha Cliath€                     188,052
The Alex (Óstáin Bhailiúchán O'Callaghan)FáilteachasBaile Átha Cliath€                       45,465
The Davenport (Óstáin Bhailiúchán O'Callaghan)FáilteachasBaile Átha Cliath€                       13,500
The Mont Clare (Óstáin Bhailiúchán O'Callaghan)FáilteachasBaile Átha Cliath€                       13,500
The Stephens Green (Óstáin Bhailiúchán O'Callaghan)FáilteachasBaile Átha Cliath€                       32,916
Clinic na GaillimheOspidéalGaillimh€                       73,470
Astellas IrelandDéantúsaíochtCiarra퀠                      49,210
Cumann Gailf Bhaile an BhuinneánaighFóillíochtCiarra퀠                      97,576
Aghadoe Hospitality LtdCúram SláinteCiarra퀠                        4,500
Ollscoil Mhá Nuad, Ollscoil na hÉireannOllscoil/InstitiúidCill Dara€                       31,575
Moy Valley Meats (Irl)Gnó TalmhaíochtaCill Dara€                       10,000
Uppercourt Estate LimitedFáilteachasCill Chainnigh€                       21,000
Brown Thomas GroupMiondíolLuimneach€                     135,927
iNUA Limerick General Partner Ltd  (Radisson Blu, Luimneach)FáilteachasLuimneach€                         6,000
Wyeth Nutrition IrelandDéantúsaíochtLuimneach€                     218,960
Tanola LtdRéadmhaoin€                       84,991
Truform Laser Dies (Ireland) LtdDéantúsaíocht€                       14,000
LuminessMiondíol€                       19,155
Xtratherm Ltd.DéantúsaíochtAn Mh퀠                    154,155
Starrus Eco Holdings LimitedDramhaílAn Mh퀠                        2,125
Boliden Tara MinesMianadóireachtAn Mh퀠                      41,890
McAree Engineering Works LimitedDéantúsaíochtMuineachán€                       79,408
Gaeil Ros Comáin CLGClub CLGRos Comáin€                       22,203
Medite Europe Ltd.FoirgníochtTiobraid Árann€                     153,418
Irisford Ltd.Gnó TalmhaíochtaTiobraid Árann€                       79,968
Rosderra Irish Meats Group Ltd.Gnó TalmhaíochtaTiobraid Árann€                       49,776
Ashleigh Farms LtdGnó TalmhaíochtaPort Láirge€                         8,610
Iomlán€                3,595,776.75
Líon iomlán47
    

 

Eolas ar Údarás Inmharthana na hÉireann

Is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás) údarás náisiúnta fuinnimh na hÉireann agus bímid ag plé le réitigh oiriúnacha, éifeachtacha, inbhuanaithe chun aistriú na hÉireann i dtreo fuinneamh glan sa todhchaí a éascú. Déanaimid infheistíocht i réitigh agus cuirimid i ngníomh iad. Bímid ag obair leis an Rialtas, le sealbhóirí tí, le gnónna agus le pobail lenár spriocanna a bhaint amach; chuige sin cuirimid saineolas, maoiniú, cláir oideachais agus comhairle faoi bheartais ar fáil, déanaimid taighde agus bíonn teicneolaíochtaí nua á bhforbairt againn.

Bíonn an tÚdarás á mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

 

Grianghraif

KA-2

Ó chlé go deas: An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., John O'Sullivan, Ceann na Roinne Forbartha in Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus Brian McGill, úinéir Óstán Iveagh Garden ar ócáid seolta Scéim Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann um Fheabhas i nDearadh Éifeachtúlacht Fuinnimh (EXEED). Táthar ag glacadh le hiarratais anois faoin scéim. Tá suas le €6 mhilliún ar fáil ó chiste le haghaidh tionscadal a bhfuil an cleachtas is fearr i bhfeidhm acu maidir le dearadh, tógáil agus bainistiú foirgneamh chun go mbeidh siad chomh héifeachtach ó thaobh fuinnimh de agus is féidir. Tá na sonraí uile ar fáil ar seai.ie

 

KA-1

Ó chlé go deas: John O'Sullivan, Ceann na Roinne Forbartha in Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. agus Brian McGill, úinéir Óstán Iveagh Garden ar ócáid seolta Scéim Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann um Fheabhas i nDearadh Éifeachtúlacht Fuinnimh (EXEED). Táthar ag glacadh le hiarratai anois faoin scéim. Tá suas le €6 mhilliún ar fáil ó chiste le haghaidh tionscadal a bhfuil an cleachtas is fearr i bhfeidhm acu maidir le dearadh, tógáil agus bainistiú foirgneamh chun go mbeidh siad chomh héifeachtach ó thaobh fuinnimh de agus is féidir. Tá na sonraí uile ar fáil ar seai.ie

Press Release Documents