You are here:

Fógraíonn an tAire Bruton ceapacháin chuig bord An Post agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Fógraíonn an tAire Bruton ceapacháin chuig bord An Post agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

D'fhógair Richard Bruton, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na haeráide agus Comhshaoil inniu (Déardaoin, an 8 Samhain) gur ceapadh beirt stiúrthóirí nua chuig Bord An Post –  Peter Coyne agus Mary O'Donovan agus beirt stiúrthóirí nua chuig Bord Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann – Léan Doody agus Dr. Werner Kruckow.

Agus é ag labhairt faoi na ceapacháin nua chuig An Post, dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas: "Tá plean curtha i bhfeidhm ag An Post chun a áirithiú go mbeidh sé ar chonair inbhuanaithe sna blianta atá amach romhainn.  Cuirfidh ceapachán Peter Coyne agus Mary O' Donovan taithí luachmhar agus scileanna ar fáil don bhord agus é ag leanúint den phlean straitéiseach agus den chlár claochlaithe a chur chun feidhme. 

Maidir leis na ceapacháin a rinneadh chuig Bord Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas: "Creidimse go gcuirfidh an taithí fhairsing atá ag Léan Doody agus an Dr. Werner Kruckow go mór le saineolas an bhoird agus cabhróidh sé leis an Údarás an fuinneamh inmharthana a chur chun cinn agus tacú a thabhairt dá fhorbairt i ngach earnáil den gheilleagar agus tacóidh sé leis an stát leis an aidhm atá aige geilleagar níos glaise a bhaint amach/

Déantar na ceapacháin le haghaidh tréimhse cúig bliana le héifeacht ón 31 Deireadh Fómhair 2018.

Roghnaíodh an ceathrar ceapaithe tar éis dhá phróiseas roghnúcháin iomaíoch a d'eagraigh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar stateboard.ie

CRÍOCH

 NÓTA DO NA HEAGARTHÓIRÍ:

 

Beathaisnéisí gearra na gceapachán nua chuig Bord An Post

Peter Coyne

Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Ark Life Assurance Co. Ltd. Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus ball den Choiste Riosca é, Peter Coyne. Bhíodh sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Trinity Biotech PLC agus bhí sé ina Phríomhoifigeach feidhmiúcháin eatramhach le The Ireland Region of Vision Consulting Ltd.

Mary O'Donovan

Is comhairleoir neamhspleách í Mary O'Donovan in earnáil na teileachumarsáide, na bhfóntas agus na seirbhísí airgeadais ag MOD Consulting. Bhíodh sí ina stiúrthóir bainistíochta/stiúrthóir feidhmiúcháin ar Loyalty Build agus ina Príomhoifigeach oibriúcháin ar O2 Communications.

Beathaisnéisí gearra na gceapachán nua chuig Bord Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

Léan Doody

Is ceannaire Cathracha Cliste agus Maoine Digití don Eoraip ag Arup. Tá an-taithí aige ar réimse leathan tionscadal lena n-áirítear an straitéis dhigiteach agus obair beartais do rialtas na Danmhairge agus rialtas Shingeapór, Greater London Authority, Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath, Sydney, Canberra agus mórthionscadal pleanála i Madrid, Singapór agus Dubai.

Werner Kruckow

Bhí Werner Kruckow ina stiúrthóir tionscadal do Siemens Corporate Development. Bhí sé ina stiúrthóir tionscadail freisin ar an bhfoirgneamh "The Crystal" i Londain, agus é ag bainistiú na tógála agus an fheistithe. Bhíodh sé ina Phríomhoifigeach feidhmiúcháin ar Siemens Limited Ireland.

Press Release Documents