You are here:

Cuireann an tAire Alex White fáilte roimh an dlí Eorpach nua maidir le neodracht an Idirlín ar chéad Lá Idirlín na hÉireann

Baile Átha Cliath, an 29 Deireadh Fómhair 2015

 
Chuir an tAire Cumarsáide, Alex White T.D., fáilte inniu (Déardaoin) roimh chinneadh Pharlaimint na hEorpa an tseachtain seo prionsabail neodrachta an Idirlín a chumhdach i ndlí na hEorpa.  Agus céad Lá Náisiúnta an Idirlín á sheoladh aige, le linn taispeántais phoiblí ina bhfuil 15 bliain ó bhunú chlárlann fearainn IE (CFIE) á chomóradh, dúirt an tAire White go gcuideodh an gníomh le saoirse tuairimíochta ar an idirlíon a chaomhnú.

Faoi na chéad rialacháin idirlín oscailte ar fud an Aontais Eorpaigh, ar thacaigh Parlaimint na hEorpa leo Dé Máirt na seachtaine seo, beidh dualgas ar sholáthróirí seirbhísí Idirlín déileáil leis an trácht go léir go cothrom, gan aon bhlocáil ná scóigeadh a dhéanamh ar inneachar, feidhmchláir ná seirbhísí ar líne.

Ag labhairt dó ar fhorbairt an Idirlín amach anseo, dúirt an tAire White: "Is é ceann de na dúshláin is mó atá romhainn cultúr na saoirse tuairimíochta ar an idirlíon a chaomhnú. I dtaca leis seo, cuirim an-fháilte roimh chinneadh Pharlaimint na hEorpa Dé Máirt na seachtaine seo, tacú le bearta neodrachta an Idirlín. Cuideoidh sé sin lena chinntiú go mbeidh teacht ag gach Eorpach ar Idirlíon oscailte, áit a mbeidh úsáideoirí ábalta na seirbhísí gréasáin is fearr leo a úsáid, is cuma cén chaoi a gcláraíonn siad."

Dúirt an tAire White chomh maith go mbeadh sé riachtanach an tsochaí dhigiteach a leathnú agus a dhoimhniú ionas "go mbeadh tairbhe na nascachta ar fáil go héasca dár saoránaigh go léir, pé áit ina bhfuil siad ina gcónaí, agus beag beann ar a n-aois nó a gcúlra eacnamaíochta nó oideachasúil.

"Is é sin an fáth go bhfuil an Rialtas tar éis bearta a mhaoiniú, amhail an clár TairFe, atá tar éis oiliúint phobalbhunaithe i scileanna bunúsacha Idirlín a chur ar fáil do níos mó ná  135,000 duine le blianta beaga anuas, agus Scéim na nDearbhán le haghaidh Trádáil ar Líne, atá tar éis cúnamh a thabhairt do níos mó ná 1,350 gnólacht beag chun a gcumas trádála ar líne a fhorbairt.

Táimid tar éis nasc leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach scoil dara leibhéal in Éirinn. Agus tá rún daingean againn rochtain ar leathanbhanda ardluais a chur ar fáil taobh istigh den amchlár do gach teaghlach, scoil agus gnólacht in Éirinn roimh 2020 – agus 85% díobh roimh 2018 – tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda."

Mhol an tAire an CFIE as a chuid oibre agus é ag cuidiú le gnólachtaí Éireannacha an timpeallacht dhigiteach a nascleanúint.

Tugann Lá an Idirlín aitheantas do chion tairbhe na hÉireann i ngeilleagar an Idirlín, agus ról an CFIE i gcúram a dhéanamh d'ainmspás .ie agus i gcuidiú agus i dtacú le r-thráchtáil agus le barrfheabhsú suíomhanna gréasáin i measc Fiontar Beag agus Meánmhéide na hÉireann.

CRÍOCH​


Press Release Documents