You are here:

Tugann an tAire Alex White cuairt ar thobar taiscéalaíochta "Midleton" sa Mhuir Cheilteach

 

Corcaigh, an 7 Lúnasa 2015

Thug an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Alex White TD, cuairt inniu (Dé hAoine) ar an rige druileála amach ón gcósta an Ocean Guardian, rige druileála leath-intumtha atá á úsáid chun tobar taiscéalaíochta 49-11/3 a dhruileáil ar dhóigh gáis nádúrtha "Midleton" le Ceadúnas Taiscéalaíochta SEL 4/07 sa Mhuir Cheilteach.

Tá an tobar, atá á oibriú ag PSE Seven Heads Teo, fochuideachta de PSE Kinsale Energy Teoranta, suite tuairim is 50 km soir ó dheas ón Seancheann i ndoimhneacht uisce 85m.

Dúirt an tAire White: "Is tríd an taiscéalaíocht ghníomhach amháin a dheimhneofar an poitéinseal atá amach ó chósta na hÉireann. Léiríonn an t-infheistiú atá déanta sa tobar seo an mhuinín atá ag an tionscal i gcónaí as an póitéinseal hidreacarbóin sa Mhuir Cheilteach."

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí

Is fochuideachta é PSE Kinsale Energy Teoranta den mhórchuideachta Mhalaeisiach ola agus gháis PETRONAS agus oibríonn siad olacheantair an tSeanchinn, Bhaile Choitín agus na Seacht gCeanna agus áis stórála gáis Chionn tSáile san Iardheisceart. Tá PSE Kinsale ag táirgeadh gáis nádúrtha óna áiseanna amach ón gcósta ó 1978.

Príomhghné de straitéis an Stáit i leith earnáil na hola agus an gháis is ea gur ar an tionscal is ceart an riosca airgeadais a bhaineann le taiscéalaíocht a bheith. Dá réir sin tá sé d'aidhm ag an stát, timpeallacht a éascú, a spreagfaidh infheistíocht ó thionscal. Le roinnt blianta anuas tá obair dhian déanta ag an Stát chun an togra a thairgtear don tionscal a athshuíomh trí:

  • Achtú na nAchtanna um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010 agus 2015 agus na dtéarmaí fioscacha leasaithe atá molta do Bhille Airgeadais 2015, lena n-athraítear agus lena dtugtar suas chun dáta creataí fioscacha agus rialachais na hÉireann
  • Éire a chur chun cinn mar cheann scríbe d'infheistiú taiscéalaíochta ag mórimeachtaí tionscail idirnáisiúnta
  • Meicníochtaí ceadúnaithe d'iontráil ar chostas íseal ar nós iadsan a ofráladh faoi Bhabhtaí Ceadúnaithe Imeallcheantar an Atlantaigh 2011 agus 2015 agus
  • Tacú le tionscadail um fháil sonraí agus tionscadail taighde ar nós an Tionscadail um Shuirbhé Seismeach Réigiúnach Imeallcheantar an Atlantaigh 2D agus an Tionscadail um Atógáil Pláta na nImeallcheantar Comhchuingeach.

 

  

Press Release Documents