You are here:

Ómós tugtha ag an Aire Alex White do Noel Curran ar éirí as a chuid dualgas le RTÉ dó

Baile Átha Cliath, an 20 Deireadh Fómhair 2015


Tá ómós tugtha ag an Aire Cumarsáide Alex White, TD, inniu (Dé Máirt) do Noel Curran atá tar éis éirí as a chuid dualgas mar Ard-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht ó Bhealtaine 2016. Is í Cathaoirleach RTÉ Moya Doherty a chuir cinneadh an Uasail Curran in iúl don Aire.

 
Dúirt an tAire White: Tá ceannaireacht agus treoir láidir tugtha ag Noel do RTÉ i rith tréimhse ina raibh athrú mór ag teacht ar an gcraoltóireacht in Éirinn, i gcomhthéacs brú suntasach airgeadais ar an stáisiún i margadh a ghluaiseann go tapa agus atá thar a bheith iomaíoch. Ba mhór an chabhair í an fhís shoiléir atá aige don chraoltóireacht seirbhíse poiblí sa ré dhigiteach agus RTÉ ag aistriú go Saorview, aistriú ar éirigh thar barr leis, agus ag forbairt a ardáin ar líne.

"Is cuid de phobal RTÉ é le níos mó ná 20 bliain.  Is fear uasal amach is amach é Noel. Is léiritheoir teilifíse den chéad scoth é agus is ollmhór mar atá curtha leis an eagraíocht aige. Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil leis as ucht na sársheirbhíse atá tugtha aige do RTÉ agus do mhuintir na hÉireann le 20 bliain anuas, agus guím gach rath air ina shaol amach anseo."

Dúirt an tAire White go gcuirfeadh Bord RTÉ tús leis an bpróiseas chun teacht ar a chomharba go luath.


CRÍOCH

Press Release Documents