You are here:

Cuireann an tAire White Tús le Soláthar Leathanbhanda Ardluais in 2016

Straitéis Idirghabhála agus Próiseas Soláthair Nuashonraithe maidir le hIdirghabháil an Stáit chun rochtain 100% ar an leathanbhanda a chur ar fáil roimh 2020.

 

Dé Máirt, an 22 Nollaig 2015

 

Inniu (Dé Máirt, an 22 Nollaig), chuir an tAire Cumarsáide, Alex White TD, tús go hoifigiúil leis an bpróiseas soláthair maidir le hIdirghabháil an Stáit chun leathanbhanda ardluais ardchaighdeáin a chur ar fáil ar fud na tíre roimh 2020.  Rinne an tAire cur síos air seo mar "cor cinniúnach dár saoránaigh, d'earnáil na teileachumarsáide, agus dár ngeilleagar", gníomh a léirigh tús leis an "idirghabháil is mó agus is suntasaí riamh maidir leis an leathanbhanda in Éirinn" .

Inniu, rinne an tAire White:

  • An Próiseas Soláthair a sheoladh go foirmiúil le foilsiú an Mheamraim maidir leis an bhFaisnéis Tionscadail agus an Cheistneora Réamhcháiliúcháin (PQQ).
  • An Straitéis Idirghabhála nuashonraithe a fhoilsiú, foilseachán a chuireann freagairtí ar an gcomhairliúchán poiblí agus anailís na saineolaithe ina dhiaidh sin san áireamh;
  • An Mapa Leathanbhanda Ardluais 2020, a leanann le caidreamh leis an tionscal agus le comhairliúchán poiblí, a fhoilsiú;
 
Agus é ag machnamh ar an dul chun cinn i bhforbairt Straitéis Idirghabhála an Rialtais, dúirt an tAire White           " Nuair a chuaigh mé i gcionn an phoist seo, chuir mé spriocanna dúshlánacha romham leis an tionscadal seo a chur i gcrích. Tá na spriocanna sin go léir bainte amach, agus bailchríoch orthu le seoladh phróiseas an tsoláthair inniu".  Tá an Rialtas tar éis €275m mar chaipiteal tosaigh do bhlianta 1-6 den chonradh 25 bliain a leithdháileadh. Is é seo an spreagadh tosaigh a theastaíonn chun an bonneagar a thógáil, agus beidh sé le comhlánú le hinfheistíocht trádála.

 

Luaigh an tAire, cé go raibh cuntas achomair ar an Straitéis i gcomhairliúchán mhí Iúil, go ndearnadh roinnt athruithe; ina measc athrú ó chonradh 20 bliain go conradh 25 bliain, cur chuige dhá bhabhta seachas trí bhabhta maidir leis an soláthar agus laghdú i líon na roghanna úinéireachta ó chúig cinn go dhá cheann. 

 

Ar an ócáid seolta, mhol an tAire lucht an tionscail as a n-infheistíocht shuntasach i margadh teileachumarsáide na hÉireann go dtí seo. "A bhuíochas sin le hinfheistíocht mhéadaithe agus an-iomaíocht an tionscail, tá teacht ag tuairim is 1.2 m teaghlach agus gnólacht in Éirinn ar leathanbhanda ardluais inniu. Is é sin le rá beagnach 1 m níos mó ná in 2010, sular tháinig an Rialtas seo in oifig, agus táthar ag súil go mbeidh teacht ag 1.6 m áitreabh ar sheirbhísí an t-am seo an bhliain seo chugainn".

 

Thug an tAire le fios nach bhfuil aon athrú ar an Mapa Leathanbhanda Ardluais 2020 a foilsíodh inniu, ón mbliain 2014. I ndoiciméad a foilsíodh inniu in éineacht leis an Straitéis, leagtar amach an cur chuige maidir le hathruithe ar an Mapa Leathanbhanda Ardluais, a d'fhéadfadh a bheith riachtanach amach anseo, a bhainistiú, le linn sholáthar céimneach an ghréasáin leathanbhanda ardluais.

 

Dúirt an tAire go raibh sé ag súil le caidreamh leanúnach agus comhoibriú dearfach leis an tionscal. "Trí infheistíocht an tionscail agus an Stáit le chéile, cinnteoimid go mbeidh teacht ag 85% d'áitribh na hÉireann ar leathanbhanda ardluais faoi 2018, agus 100% faoi 2020" arsa an tAire White.

CRÍOCH

 

Teagmháil:

An Phreasoifig
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha
29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath, Éire, D02 X285
www.dcenr.ie | @dcenr
Teil: +353 1 678 2441 | Fón Póca: 087 2301262 / 087 6937 580 | R-phost: Press.Office@dcenr.gov.ie


Press Release Documents