You are here:

Tacaíocht mhéadaithe ó sholáthróirí teileachumarsáide i ré COVID-19 fógartha ag an Aire Bruton

15 Aibreán 2020

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu  go bhfuil gealltanas déanta ag na mórsholáthróirí teileachumarsáide uile go ndéanfaidh siad bearta chun cuidiú le daoine fanacht i dteagmháil lena chéile agus obair sa bhaile i ré COVID-19.

Tá an choimitmint tugtha ag gach ceann de na mórsholáthróirí, ina measc BT Ireland, eir, Pure Telecom, Sky Ireland, Tesco Mobile Ireland, Three Ireland, Virgin Media Ireland agus Vodafone. 

Dúirt an tAire Bruton:

"Faoi láthair, níos mó ná riamh, tá daoine ag brath ar sheirbhísí ar líne chun fanacht i dteagmháil le gaolta, le cairde agus le comhghleacaithe. Leis na coimitmintí seo, táthar ag cinntiú go bhfreagróidh na mórsholáthróirí uile don spleáchas méadaithe atá ag a gcustaiméirí orthu, go gcuirfidh siad acmhainní breise ar fáil nuair is gá agus go mbeidh na seirbhísí atá de dhíth ar dhaoine chun fanacht i dteagmháil lena chéile ar fáil dóibh. Is gealltanais i gcoiteann iad seo; seans go socróidh oibritheoirí áirithe ar sheirbhísí breise a chur ar fáil dá gcustaiméirí."

Is iad seo a leanas na Gealltanais do Thomhaltóirí i dtaca le COVID-19:

1. Tabharfar deis do chustaiméirí leathanbhanda shocraithe nach bhfuil úsáid gan srian mar ghné chaighdeánta dá bpacáistí cheana féin a bpacáistí a uasghrádú, más mian leo (agus sin a dhéanamh ar bhonn sealadach más mian leo), leis an soláthróir reatha seirbhíse.

2. Beidh deis ag custaiméirí nach bhfuil leathanbhanda socraithe acu, agus a bhíonn ag brath ar rochtain mhóibíleach amháin le dul ar an Idirlíon, beidh deis acu rochtain mhóibíleach ar shonraí nó pacáiste a bhfuil sé d'acmhainn acu íoc as a fháil óna soláthróir seirbhíse.

3. Ní bheidh polasaithe i dtaca le húsáid chothrom i bhfeidhm go huathoibríoch i gcás pacáistí socraithe gan srian agus pacáistí sonraí móibíleacha.

4. Féadfaidh soláthróirí seirbhíse bearta fóirsteanacha faofa um bainistiú tráchta a chur i bhfeidhm chun tranglam ar an líonra a sheachaint.

5. I gcás gach custaiméara, agus nuair is féidir é a dhéanamh go teicniúil, beidh rátáil nialais i bhfeidhm maidir le rochtain ar shuíomhanna gréasáin atá aitheanta ag an rialtas agus a bhaineann le cúram sláinte agus le hoideachas.

6. Sa dóigh gur féidir le custaiméirí fanacht i dteagmháil lena chéile i ré COVID-19, rachaidh soláthróirí seirbhísí i dteagmháil le custaiméirí a dhéanfaidh teagmháil leo atá i gcruachás airgeadais mar gheall ar COVID-19 agus a bhfuil deacrachtaí acu billí a íoc, agus déanfar iarracht theacht ar chomhaontú faoin dóigh is fearr chun custaiméirí a choinneáil ceangailte le seirbhísí gutha agus sonraí.

7. Oibreoidh na soláthróirí i gcomhar le ComReg chun déileáil le gearáin déanta le ComReg ag tomhaltóirí a mheasann nach bhfuiltear ag caitheamh leo de réir na gcoimitmintí seo.

Comhlíonfaidh na hoibritheoirí na coimitmintí seo chomh luath agus is féidir. Cuirfidh gach soláthróir seirbhísí sonraí agus eolas uasdátaithe feidhmithe ar fáil ar a suíomhanna gréasáin féin. Beidh na gealltanais seo ar fáil do thomhaltóirí suas go dtí an 30 Meitheamh 2020 agus déanfar athbhreithniú orthu roimh an dáta sin más gá.

Custaiméirí a mbeidh fadhbanna acu, ní mór dóibh teagmháil a dheanamh lena soláthróir seirbhísí sa chéad dul síos, sula ndéanfaidh siad teagmháil le Foireann Chúraim ComReg ag consumerline@comreg.ie nó ar 01 8049668 (idir 8.00 r.n. agus 8.00 i.n. Luan go hAoine agus idir 9.00 r.n. agus 1.00 i.n. ar an Satharn, laethanta saoire poiblí as an áireamh).

Nótaí d'eagarthóirí: Tá sonraí a bhaineann le suíomhanna gréasáin le rátáil nialais ar fáil go hiomlán saor in aisce agus ní bhíonn siad san áireamh i mbillí ná i ríomh úsáid sonraí maidir le lamháltas sonraí custaiméirí.

Press Release Documents