You are here:

Molann an Rialtas úsáid a bhaint as éirchóid chun dul i ngleic le coiriúlacht faoin tuath

Mhol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Charlie Flanagan T.D., agus an tAire Stáit Seán Canney T.D. inniu (an Déardaoin, 25 Aibreán) d'fheirmeoirí, do shealbhóirí tithe agus d'úinéirí gnónna úsáid a bhaint as córas na n-éirchód chun dul i ngleic leis an gcoiriúlacht faoin tuath.

 

Is aitheantóir uathúil seacht gcarachtar é éirchód agus tá ceann ar leith sannta do gach seoladh in Éirinn. Tá an rialtas ag moladh inniu d'úinéirí maoine a n-aitheantóir uathúil féin a chur ar a gcuid maoine, tríd an gclár Marcáil Maoine Éireann. Robáil a chosc agus an Garda Síochána a chur ar a gcumas maoin ghoidte a aithint agus a thabhairt ar ais don úinéir aidhmeanna an chláir. 

 

Déanfaidh coirpigh maoin a ghoid a fhad agus is féidir leo brabús a bhaint as nithe goidte a dhíol. Ní chuirfidh siad mórán spéise, áfach, i rudaí goidte a bhfuil aitheantóir uathúil marcáilte orthu áit nach bhfuil sé le feiceáil go soiléir agus é deacair an t-aitheantóir a ghlanadh den rud. Lena chois sin, tá sé i bhfad níos fusa rud a thabhairt ar ais don té ar leis é má tharlaíonn go dtagann an Garda Síochána air.

 

Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D.:

 

"Tá éirchóid foirfe mar aitheantóirí uathúla chun maoin a mharcáil agus robálaithe a chur ó dhoras. Bíonn an tseirbhís seo ag obair le pobail áitiúla chun teachtaireacht shoiléir a chur chuig coirpigh a bhíonn ag feidhmniú sna ceantair sin, is é sin nach gcuirfear suas leis an robáil. Fágann sé níos éasca ag na Gardaí freisin é maoin ghoidte a thabhairt ar ais don té ar leis í."

 

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Charlie Flanagan T.D.:

 

"Dlúthchuid den dea-phóilíneacht is ea an comhoibriú agus tá scéimeanna mar seo go hiontach mar cuidíonn siad linn cabhair a thabhairt do na Gardaí sinn a choinneáil slán. Éascaíonn siad an bealach ag na Gardaí agus iad ag iarraidh rudaí a goideadh a thabhairt ar ais dóibh siúd ar leo iad. Braithimid, mar phobal, níos sábháilte nuair a thuigimid gur lú an dóchúlacht go mbeidh gadaithe ag díriú orainn má tá a fhios acu go bhfuilimid i ndiaidh theacht le chéile agus go bhfuil ár gcuid maoine marcáilte againn."

 

Dúirt an tAire Stáit um Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbairt Dhigiteach, Seán Canney T.D.:

 

"Tá goid maoine an-choitianta faoin tuath in Éirinn agus ní mór dúinn oiread constaicí agus is féidir a leagan síos chun gníomhartha mídhleathacha den chineál seo a chosc. Is dóigh chliste é éirchóid a úsáid chun úinéirí maoine a aithint agus is mór an cuidiú iad na héirchóid chun maoin a thabhairt ar ais don té ar leis í."

  

Is comhlacht seachbhrabúsach é Marcáil Maoine Éireann (Property Marking Ireland) a bhíonn ag obair le pobail áitiúla chun imeachtaí a eagrú ar ar féidir le daoine a gcuid maoine a mharcáil lena n-éirchóid. Sna míonna atá romhainn, cuirfear tús le marcáil maoine le héirchóid i nDún na nGall, i Sligeach, sa Chabhán, i Lú, sa Chlár agus i dTiobraid Árann.

 

Féadfaidh daoine ar mhaith leo a n-éirchód a chur ar a gcuid maoine eolas a lorg óna n-údarás áitiúil faoi Mharcáil Maoine Éireann nó teagmháil a dhéanamh go díreach le Marcáil Maoine Éireann. Tá tuilleadh eolais le fáil ar https://propertymarking.ie.

 

Press Release Documents