You are here:

Maoiniú imfhálaithe chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach i ré COVID-19

22 Aibreán 2020

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, inniu go ndéanfar imfhálú ar €1m ón Tionscnamh Frithdhumpála chun tacú leis na hiarrachtaí dul i ngleic leis an méadú atá tagtha, de réir tuairiscí, ar dhumpáil mhídhleathach le linn ghéarchéim COVID-19. 

Ar na gníomhaíochtaí a dtabharfar cúnamh ina leith tá dramhaíl a bhaint ar shiúl agus suiteáil CCTV nó trealamh eile monatóireachta agus faireachais. 

Dúirt an tAire Bruton:

"Is ábhar mór imní dom na tuairiscí go bhfuil méadú tagtha ar dhumpáil mhídhleathach le linn na géarchéime COVID. Tabharfar réamh-mhaoiniú d'údaráis áitiúla d'fhonn a chinntiú gur féidir leo freagairt go mear agus go deimhnitheach. Is mionlach a dhéanann dumpáil mhídhleathach, ach tá pobail áitiúil cráite aici."

Ó cuireadh tús leis an Tionscnamh Frithdhumpála in 2017, tá maoiniú €6.3 milliún curtha ar fáil chun tacú le níos mó ná 700 tionscadal i ngach ceann den 31 údarás áitiúil, agus tá 10,000 tonna de dhramhaíl a dumpáladh go mídhleathach bainte ar shiúl. Ar a bharr sin, tá deontas bliantúil forfheidhmithe ann ar fiú €7.4m é a thacaíonn le hearcú agus le coinneáil 150 oibrí a bhíonn ag plé le forfheidhmiú i dtaca le dramhaíl in údaráis áitiúla ar fud na tíre.

Press Release Documents