You are here:

Cuireann an tAire White fáilte roimh an ráiteas saorchraolta

11 Samhain 2015

 

Dúirt an tAire Cumarsáide Alex White inniu (Dé Céadaoin) gur forbairt dhearfach é an fógra go mbeidh Craobh Rugbaí na Sé Náisiún fós á craoladh beo ar chainéal teilifíse talún saorchraolta go dtí 2021 agus go dtabharfadh sé é seo san áireamh agus é i mbun machnaimh ar ainmniú an chomórtais amach anseo.

 

Fógraíodh inniu go gcraolfaidh TV3 an chraobh idir 2017 agus 2021. Beidh socrú reatha le RTÉ i bhfeidhm go dtí 2017.

 

Dúirt an tAire White nach bhfuil cinneadh déanta aige go fóill maidir le cluichí na hÉireann sa chomórtas a athainmniú, faoin Acht Craolacháin 2009, le go mbeadh ceanglas dlí ann go gcraolfaí beo iad ar chainéal teilifíse Éireannach saorchraolta amháin ar a laghad.

 

Dúirt an tAire White: "Is forbairt dhearfach é an comhaontú a fógraíodh inniu agus cuirfidh lucht leanúna an rugbaí ar fud na tíre fáilte mhór roimhe. Is cinnte go dtabharfaidh mé san áireamh é agus mé ag déanamh cinnidh maidir le hainmniú chluichí Sé Náisiún na hÉireann mar chluichí beo san fhadtéarma.

 

"Tá mé tar éis dul i gcomhairle le comhlachtaí spóirt, le craoltóirí agus leis an bpobal maidir leis an gceist seo, agus is é mo thuiscint go bhfuil na húdaráis rugbaí ag iarraidh go mbeidh cluichí na hÉireann sa chraobh seo á gcraoladh beo in aisce fós ar an teilifís. Caithfidh mise cinneadh a dhéanamh ar cé acu is fearr san fhadtéarma, na hócáidí a ainmniú nó iad a fhágáil mar atá siad."

 

Mar thoradh ar chonarthaí a chomhaontaigh craoltóirí agus na comhlachtaí spóirt, craoladh na cluichí Sé Náisiún beo ar bhonn saorchraolta le blianta beaga anuas. Ach níl aon cheanglas dlí ann lena aghaidh sin faoi láthair mar gur ar bhonn 'iarchurtha' atá an comórtas liostaithe. Ciallaíonn sé sin go bhfuil ceanglas ann cluichí na hÉireann a chraoladh ar bhonn saorchraolta, ach nach gá go mbeidís beo.

 

Níos luaithe i mbliana, dúirt an tAire White go raibh sé ag smaoineamh ar thrí ócáid bhreise a ainmniú mar ócáidí a bhfuil tábhacht mhór leo. Is iad sin: Cluichí na hÉireann i gCraobh Rugbaí na Sé Náisiún, Cluiche Ceannais Sinsear Peile na hÉireann (Peil na mBan), agus Cluiche Ceannais Sinsear Camógaíochta na hÉireann. Tá níos mó ná 600 aighneacht a fuarthas i gcomhairliúchán poiblí á meas faoi láthair sula ndéanfar cinneadh.

 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Tá tuilleadh eolais ar ócáidí ainmnithe agus ar an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil ANSEO

Press Release Documents