You are here:

Ná fágtar chun deiridh thú – tá an chéad cheardlann ar thrádáil ar líne do ghnóthais tugtha go dtí Ros Comáin ag an Aire Naughten – tabharfaidh fathaigh an tionscail, Facebook, Google agus SAP, a gcuid sainchomhairle

 

4 Deireadh Fómhair, 2016

 

Tá baile Ros Comáin roghnaithe ag an Aire Naughten mar shuíomh don chéad cheann de shraith ceardlann ar thrádáil ar líne d'úinéirí gnóthais atá beartaithe le cur ar siúl ar fud na tíre san 12 mhí amach romhainn.  Ar an 10 Deireadh Fómhair, reáchtálfaidh an tAire Naughten agus a chuid oifigeach ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, i gcomhpháirt le hOifig Fiontair Áitiúil Ros Comáin, ceardlann do ghnóthais áitiúla in Óstán na Mainistreach.  Is imeacht leathlae saor in aisce é seo a bheidh ar siúl ag 10a.m. go dtí 2.30p.m. do ghnóthais a dteastaíonn uathu a thuilleadh a fhoghlaim faoi thrádáil ar líne. 

 

"Caitear breis is €14,000 ar líne gach nóiméad in Éirinn, sin €850,000 san uair, 24 uair in aghaidh an lae ach tá níos lú ná 1 ghnóthas amháin as gach 3 ghnóthas bheaga in Éirinn ag díol ar líne. Níl gnóthais bheaga, arb iad cnámh droma gach baile agus sráidbhaile iad, rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ar líne agus ní maith an rud é sin do chúrsaí gnó trí chéile. Tá an baol ann go bhfágfar chun deiridh gnóthais nach bhfuil ag trádáil ar líne.  Agus breis is 70% den mhéid airgid a chaitear in Éirinn ag gabháil thar lear faoi láthair, tá deis iontach fáis ann do ghnóthais in Éirinn ach díriú ar shiopadóirí ar líne." a dúirt an tAire Naughten. 

 

"Tá an cheardlann seo i mbaile Ros Comáin oscailte do ghnóthas ar bith i Ros Comáin nó sna contaetha máguaird agus is deis é ar cheart dóibh a thapú," ar sé. "Sa cheardlann seo tabharfar comhairle agus cabhair phraiticiúil do ghnóthais áitiúla faoi conas is fearr trádáil ar líne.  Foghlaimeoidh siad ó úinéirí gnóthais a bhfuil an t-athrú sin déanta cheana féin acu, agus ó shaineolaithe tionscail a bheidh i láthair ó Facebook, Google agus ó cheann de na déantóirí bogearraí is mó san Eoraip, SAP.

 

Sa cheardlann seo freisin cuirfear sonraí ar fáil d'úinéirí gnóthais bhig faoi conas is fearr cur isteach ar dhearbhán um thrádáil ar líne.  Tá Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne á brú ar aghaidh ag an Aire Naughten agus a chuid oifigeach ón Roinn i bpáirt le hOifigí Fiontair Áitiúil.  Is deis é do ghnóthais bheaga cistiú meaitseála suas le €2,500 a fháil chun cabhrú leo a n-acmhainn trádála ar líne a fhorbairt.  Beidh foireann na nOifigí Fiontair Áitiúil sa réigiún ann freisin chun comhairle a thabhairt agus ceisteanna a fhreagairt.

 

Is é an tAire Denis Naughten a osclóidh an cheardlann in éineacht le Noel Davison ón Entrepreneurs Academy.

 

Chun clárú, líon an fhoirm áirithinte ag www.localenterprise.ie/Roscommon nó déan teagmháil le d'oifig fiontair áitiúil.

 

Tá breis eolais ar Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, www.dccae.gov.ie/tradingonlinevoucher.

 

Críoch

Press Release Documents