You are here:

An Roinn Cumarsáide i mbun comhairliúcháin maidir le bainistiú a léarscáile leathanbhanda ardluais.

Baile Átha Cliath, an 21 Deireadh Fómhair 2015

Tá an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (RCFAN) tar éis doiciméad comhairliúcháin a fhoilsiú inniu (Dé Máirt), a leagann amach an chaoi a bhforbrófar a léarscáil leathanbhanda ardluais, agus céim sholáthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) san áireamh.

Faoi rialacháin soláthair an AE, teastaíonn an léarscáil leathanbhanda ardluais lena chinntiú nach gcuirtear infheistíocht tráchtála pleanáilte de dhroim seoil mar thoradh ar sholáthar infreastruchtúir an Stáit. Déantar sin trí fhairsinge na hinfheistíochta tráchtála pleanáilte suas go dtí an bhliain 2020 a dheimhniú, agus trí chinntiú go gcuirfidh oibreoirí tráchtála a n-infheistíocht phleanáilte i gcrích go hiomlán.

Tá sé i gceist ag an Roinn léarscáil leasaithe a fhoilsiú roimh dheireadh na bliana seo, tar éis athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar phleananna infheistíochta tráchtála atá á bhforbairt. Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán trí seachtaine a fógraíodh inniu tuairimí earnáil na tionsclaíochta a lorg maidir leis an gcaoi ar cheart an Léarscáil Leathanbhanda Ardluais a bhainistiú mar chuid de chéimeanna soláthair, réamhsholáthair agus iarsholáthair an PNL.

Cuirfidh an PNL leathanbhanda ardluais ar fáil do gach teaghlach, scoil agus gnó in Éirinn roimh an mbliain 2020, agus 85%  den tír clúdaithe roimh 2018. Cuirfidh gné idirghabhála an Stáit den phlean leathanbhanda ardluais ar fáil i gceantair nach bhfuil sé inmharthana ó thaobh tráchtála ag oibreoirí príobháideacha infheistíocht a dhéanamh astu féin. Lorgófar tairiscintí roimh dheireadh 2015 agus bronnfar conradh (nó conarthaí) i lár na bliana 2016.

Dúirt an tAire White: "Is gné thábhachtach den Phlean Náisiúnta Leathanbhanda an comhairliúchán seo, mar go bhféadfadh tionchar a bheith ag athruithe pleananna infheistíochta tionsclaíochta ar líon agus suíomh na dteaghlach agus na ngnóthaí i gceantar idirghabhála an Stáit. Is cuid de chlár an PNL atá sa chomhairliúchán seo agus ní chuirfidh sé aon bhac orainn ár spriocdhátaí a bhaint amach maidir leis an gcur i bhfeidhm."

Tharraing an tAire aird ar fhoilsiú an Fhógra Réamhfhaisnéise (FRF) i dtaca le hidirghabháil an Stáit sa PNL. Cuirfidh an FRF, atá á fhoilsiú ar shuíomh gréasáin eTenders agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE), tairgeoirí féideartha trasna an AE ar an eolas faoi chuspóirí an Rialtais maidir le hidirghabháil an Stáit sa PNL.

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí               

Is féidir teacht ar an doiciméad comhairliúcháin ANSEO.​

Press Release Documents