You are here:

Treoir chibearshlándála i dtaca le bheith ag obair sa bhaile ag an Aire Bruton

9 Aibreán

Iad siúd atá ag obair sa bhaile a chosaint ar haiceáil agus ar chalaois is aidhm leis an treoir nua

Tá treoir ón Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála i dtaca le bheith ag obair sa bhaile go slán á foilsiú inniu ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D.

Mar gheall ar an dóigh a bhfuil cúrsaí de dheasca COVID-19, tá oibrithe Teicneolaíochta Faisnéise, agus gach úsáideoir eile nach iad, ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin éagsúla a bhaineann le cibearshlándáil. Cé nach dúshláin uathúla iad seo, tá scála na ndúshlán go suntasach níos mó ná riamh cheana. Sa chomhthéacs sin, tá treoir nua ceaptha ag an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála a leagann amach conas is féidir le daoine atá ag obair sa bhaile mar iarracht chun cur in aghaidh COVID-19 iad féin a chosaint ar chibearionsaithe agus, an am céanna, fanacht i dteagmháil le daoine eile. 

Dúirt an tAire inniu: 

"Níos mó ná riamh tá daoine ag brath ar an teicneolaíocht le fanacht i dteagmháil lena chéile. Mar gheall air sin, tá seans ann go bhfuil tú nochtaithe ar rioscaí nach bhfuil cleachtadh agat orthu. Tá cur síos déanta sa chomhairle seo ar na rioscaí haiceála agus calaoise agus ar an dóigh chun tú féin a chosaint orthu."

Ag obair go slán sa bhaile

Tá cur síos sa chomhairle seo ar an dóigh chun d'oifig sa bhaile a chosaint ar chibearbhagairtí. Tá comhairle ann freisin maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Conas fioscaireacht trí ríomhphost (glaoscaireacht san áireamh) a sheachaint agus conas do ríomhphost gnó a chosaint;
 • Wi-Fi baile a úsáid go slán;
 • Cleachtais mhaithe maidir le focail faire;
 • Úsáid gléasanna oibre sa bhaile;
 • Úsáid gléasanna pearsanta ar mhaithe le cúrsaí oibre;
 • Cruinnithe fíorúla / cianda a dhéanamh go slán.

  Molann an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála d'úsáideoirí a bheith ar an airdeall, foinsí, sonraí agus comhthéacs a gcuid teachtaireachtaí a dheimhniú, agus aon ghníomhaíocht amhrastach a chur in iúl do info@ncsc.gov.ie, dá mbainc nó don Gharda Síochána láithreach.

  Nótaí d'eagarthóirí

  Is féidir treoir iomlán an Lárionaid Náisiúnta Chibearshlándála a léamh anseo. Tá tuilleadh comhairle agus leideanna tábhachtacha maidir lena bheith slán ar líne ar fáil ar BeSafeOnline.gov.ie.

Press Release Documents