You are here:

Deireadh leis an Mearbhall! Fógraíonn an tAire Naughten an chéad liosta caighdeánach náisiúnta d'earraí in-athchúrsáilte

​D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, liosta caighdeánach náisiúnta amháin den chéad uair riamh inniu d'earraí a d'fhéadfaí a chur sa bhosca bruscair athchúrsála. Cuirfidh sé seo deireadh leis an mearbhall atá ann maidir le cad a chuirtear sa bhosca bruscair athchúrsála agus cé na hábhair nár chóir dúinn cur isteach ann.

“Is cuma má tá do theach i Leitir Ceanainn nó i Lios Tuathail, i Ros Comáin nó i Ráth Maonais, tá áthas orm a fhógairt inniu go bhfuil liosta caighdeánach náisiúnta amháin anois againn, den chéad uair riamh, de na hearraí agus de na hábhair is féidir a chur sa bhosca bruscair athchúrsála. Agus deireadh á chur againn leis an mearbhall faoi seo, cuirfear feabhas mór ar chaighdeán na n-ábhar a théann isteach sa bhosca bruscair athchúrsála. Cabhróidh sé seo lena chinntiú go n-athchúrsáiltear na hearraí seo i ndáiríre agus nach n-éillíonn sealbhóirí tí trí thimpiste iad agus nach gcuirtear chuig an líonadh talún iad. Is éard atá i gceist le liosta na n-ábhar oiriúnach anois ná páipéar, cairtchlár, plaistigh dholúbtha, stáin agus cannaí."

Chun an teachtaireacht a chur in iúl, sheol an tAire Naughten Feachtas Ambasadóirí um Athchúrsáil Dramhaíola a chinnteoidh go bhfuil na hábhair is féidir a chur sna boscaí bruscair athchúrsála ar eolas ag gach duine.

"Sa bhliain atá amach romhainn, reáchtálfar 650 ceardlann áitiúil, ina mbeidh grúpaí pobail, cumainn spóirt agus daoine san ionad oibre páirteach iontu, faoin bhFeachtas Ambasadóirí um Athchúrsáil. Tá sé i gceist aige teagmháil dhíreach a dhéanamh le 15,000 saoránach maidir le conas rudaí a athchúrsáil i gceart agus go scaipfidh na hAmbasadóirí sin an scéal i measc a dteaghlach, a gcairde agus a gcomhghleacaithe. Cuirim fáilte roimh thacaíocht an tionscail dramhaíola don tionscadal seo agus roimh an gcúnamh a thug sé chun an liosta caighdeánach náisiúnta nua seo maidir le hathchúrsáil a chur le chéile," arsa an tAire Naughten.

Tá an liosta caighdeánach deifnídeach nua i dtaca le hathchúrsáil ar fáil anseo: http://recyclinglistireland.ie/

Críoch

Nótaí chuig na hEagarthóirí:
Ciallaíonn athchúrsáil oibriúchán aisghabhála ar bith ina n-athphróiseáiltear fuíollábhair ina dtáirgí, ina n-ábhair nó ina substaintí le haghaidh a mbunchuspóra nó le haghaidh cuspóirí eile. Áirítear leis ábhar orgánach a athphróiseáil ach ní áirítear leis aisghabháil fuinnimh agus rudaí a athphróiseáil ina n-ábhair a úsáidfear mar bhreoslaí nó d'oibriúcháin aislíonta.

Press Release Documents