You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Denis Naughten TD, roimh Fheabhsú 38% i Seirbhís Leathanbhanda d'Ardchaighdeán

Ardú 150% ar Naisc na Snáithíní Íona laistigh de 6 mhí


14 Meán Fómhair 2017

Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, fáilte roimh fhoilseachán na tuarascála ráithiúla leis an rialtóir neamhspleách teileachumarsáide ComReg, a léiríonn gur tháinig ardú 38% ar chaighdeán na seirbhísí leathanbhanda ón uair a fuair sé an post. Leoga, seirbhís ardluais atá i gceist le 70% de na seirbhísí leathanbhanda feistithe i dtithe anois.

Léiríonn an tuarascáil neamhspleách ar naisc fheistithe leathanbhanda gur nascadh 171 teach breise le seirbhís gach lá ón uair a bunaíodh an Rialtas seo freisin.

Cé gur tosaíodh le bonn íseal, tháinig ardú 150% ar líon naisc na snáithíní íona le 6 mhí anuas. D'fhéadfadh an cineál seirbhíse seo ligean do chustaiméirí breathnú ar 200 cainéal ardghléine Netflix ag an aon am amháin.

"Léiríonn an tuarascáil neamhspleách seo go soiléir go bhfuil teacht ag níos mó tithe ar leathanbhanda agus go bhfuil seirbhísí leathbhanda ag éirí níos tapúla. Táim meáite ar an móiminteam seo a choinneáil suas go dtí go bhfuil teacht ag gach teach agus gnólacht in Éirinn ar réiteach ardluais leathanbhanda," a dúirt an tAire Denis Naughten.

Nóta d'Eagarthóirí:

Tiomsaíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) tuarascáil ráithiúil ar shonraí tábhachtacha a bhaineann le Margadh Cumarsáide na hÉireann. Tá an foilseachán iomlán ar fáil ar an nasc seo a leanas: https://www.comreg.ie/publications/

Press Release Documents