You are here:

Related Press Releases

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-opens-Climate-Action-conference-for--Geological-Survey--Ireland.aspxGeo-eolaíocht 2019Comhdháil Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide oscailte ag an Aire Canney 05/11/2019 06:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/New-geochemical-and-geophysical-data-released-by-Tellus-Survey-at-Geological-Survey-Ireland.aspxSonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe Sonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe ag Suirbhéireacht Tellus de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 15/10/2019 08:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Annual-INFOMAR-Seminar-in-Dingle-to-focus-on-the-role-of-seabed-mapping-in-coastal-communities--1014-5426.aspxSeimineár bliantúil INFOMAR sa DaingeanGrinneall na farraige, longbhriste agus eolaíocht ag seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean, 16-17 Deireadh Fómhair13/10/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-Sean-Canney-T-D--gives-keynote-address-at-the-Mining-Ireland-2019-Conference.aspxSpreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D.Spreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D. ag Comhdháil Mhianadóireacht Éireann 201908/10/2019 12:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Geoscience-Ireland-members’-turnover-tops-€1-Billion;-SMEs-Generate-€300-Million-in-2018.aspxLáimhdeachas €1 billiún bainte amach ag baill Gheo-Eolaíocht ÉireannLáimhdeachas €1 billiún bainte amach ag baill Gheo-Eolaíocht Éireann:€300 milliún ginte ag fiontair bheaga agus mheánmhéide in 201804/08/2019 08:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Next-phase-of-Tellus-Airborne-Survey-sets-off-over-South-East-as-it-lands-last-flight-in-Limerick,-Tipperary-and-west-Cork.aspxTús leis an gcéad chéim eile i Suirbhéireacht Tellus ar Eitilt Tús leis an gcéad chéim eile i Suirbhéireacht Tellus ar Eitilt san oirdheisceart; an eitilt dheireanach déanta i Luimneach, i dTiobraid Árann agus in iarthar Chorcaí05/06/2019 06:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-welcomes-Geological-Survey-Ireland’s-partnership-in-a-European-Space-Agency-funded-project-on-coastal-chang.aspxGSI partnership in a EU Space Agency funded project on coastal change Fáilte curtha ag an Aire Canney roimh chomhpháirtíocht Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann i dtionscadal faoin athrú ar chóstaí maoinithe ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa05/04/2019 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-for-Natural-Resources-Seán-Canney-T-D--Announces-Strong-Job-Growth-for-Geoscience-Ireland-(GI)-Companies.aspxMéadú Mór ar Líon na bPost i gCuideachtaí Geo-Eolaíochta ÉireannMéadú Mór ar Líon na bPost i gCuideachtaí Geo-Eolaíochta Éireann Fógartha ag an Aire Acmhainní Nádúrtha, Seán Canney T.D. 21/02/2019 10:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-announces-funding-for-Geological-Survey-Ireland-community-Geoheritage-projects.aspxFógraíonn an tAire Canney Maoiniú do Thionscadail SGÉFógraíonn an tAire Canney Maoiniú do Thionscadail Pobail Geo-oidhrechta Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann07/02/2019 20:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Over-1,000-jobs-created-in-Geoscience-Sector-since-2012.aspxNíos mó ná 1,000 post cruthaithe in earnáil na geo-eolaíochta ó 2012Níos mó ná 1,000 post cruthaithe in earnáil na geo-eolaíochta ó 201206/11/2018 00:05:00