You are here:

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh, 2017

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh, 2017

fishing

Tá na Fodhlíthe a bhaineann le Bradán Fiáin agus le Breac Geal bunaithe ar chomhairle bainistíochta ón Iascach Intíre Éireann agus ar chomhairle eolaíochta ón mBuanchoiste Eolaíochta neamhspleách maidir le hIascach an Bhradáin Fhiáin a bhainistiú. Tá na Fodhlíthe le fáil thíos i mBéarla.

Legislation Documents