You are here:

Iarratas ar thoiliú le haghaidh suirbhé láithreáin i mBarraigh Rua, An Mhuir Cheilteach Thuaidh, An Cósta Thiar Theas, Éire atá á bheartú ag Exola DAC a bhfuil ceadúnas taiscéalaíochta caighdeánach 1/11 acu faoi láthair

Fuair Rannóg Gnóthaí Peitriliam na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil iarratas ar thoiliú le haghaidh suirbhé láithreáin i mBarraigh Rua, An Mhuir Cheilteach Thuaidh an 21 Feabhra 2019. Fuarthas an t-iarratas ar shuirbhé ó Exola DAC, fochuideachta de chuid Providence Resources plc atá faoina úinéireacht go hiomlán, taobh istigh de cheadúnas taiscéalaíochta caighdeánach SEL 1/11, arna dheonú ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil de bhun Alt 8 den Acht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960. Tugtar cuireadh don phobal aighneachtaí a dhéanamh i ndáil leis an iarratas seo. Is féidir aighneachtaí a sheoladh chuig PADadmin@dccae.gov.ie

Cuireadh an t-iarratas seo suas ar shuíomh gréasáin na Roinne an 27 Feabhra 2019 agus measfaidh an tAire aighneacht ar bith a gheofar faoi am scoir gnó an 1 Aibreán 2019.

Consultation Documents

 

 

Exola DAC Barryroe AA Screening and Natura Impact Statement (NIS)https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/consultations/Documents/18/consultations/Exola DAC Barryroe AA Screening and Natura Impact Statement (NIS).pdfExola DAC Barryroe AA Screening and Natura Impact Statement (NIS)pdf2238970
Exola DAC Barryroe Application to Conduct a Site Surveyhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/consultations/Documents/18/consultations/Exola DAC Barryroe Application to Conduct a Site Survey.pdfExola DAC Barryroe Application to Conduct a Site Surveypdf512945
Exola DAC Barryroe EIA Screeninghttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/consultations/Documents/18/consultations/Exola DAC Barryroe EIA Screening.pdfExola DAC Barryroe EIA Screeningpdf1698626
Exola DAC Barryroe Pre-site Survey Fisheries Assessmenthttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/consultations/Documents/18/consultations/Exola DAC Barryroe Pre-site Survey Fisheries Assessment.pdfExola DAC Barryroe Pre-site Survey Fisheries Assessmentpdf1921383
Exola DAC Barryroe Site Survey Letterhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/consultations/Documents/18/consultations/Exola DAC Barryroe Site Survey Letter.pdfExola DAC Barryroe Site Survey Letterpdf2251077

Consultation Submissions