You are here:

Foilseacháin

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspxPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar CiorclachPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach03/09/2020 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/SDGs-National-Implementaion-Plan.aspxPlean Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna Forbartha InbhuanaitheAn chéad Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta de chuid na hÉireann maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe25/04/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/4-Integrated-Regulatory-Review-Service-(IRRS)-Mission-to-Ireland-2015.aspxIntegrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to Ireland 2015Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to Ireland 201508/03/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/National-Policy-Position-for-Nuclear-Safety-and-Radiation-Protection.aspxNational Policy Position for Nuclear Safety and Radiation ProtectionNational Policy Position for Nuclear Safety and Radiation Protection08/03/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/Risks-to-Ireland-from-Incidents-at-Sellafield.aspxRisks to Ireland from Incidents at SellafieldRisks to Ireland from Incidents at Sellafield08/03/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/2-Joint-Convention-on-the-Safety-of-Spent-Fuel-Management-and-on-the-Safety-of-Radioactive-Waste-Management0404-1256.aspxJoint Convention on the Safety of Spent Fuel and Radioactive Waste Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management08/02/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/7-Ireland’s-National-Plan-for-the-Implementation-of-the-OSPAR-Strategy-with-regard-to-Radioactive-Substances-Revised-2010.aspxIreland’s National Plan for OSPARIreland’s National Plan for the Implementation of the OSPAR Strategy with regard to Radioactive Substances11/01/2017 00:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.