You are here:

Comhshaol

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Pages/Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspxPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar CiorclachPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach03/09/2020 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspxPlean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar CiorclachComhairliúchán Poiblí Plean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach30/12/2019 09:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Proposed-Introduction-of-New-Environmental-Levies.aspxComhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a BheartaítearComhairliúchán Poiblí ar Thobhaigh Nua Chomhshaoil a Bheartaítear a Thabhairt Isteach06/11/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/legislation/Pages/S-I--533-of-2018.aspxI.R. 533 de 2018 Rialacháin (Mearcair) an Aontais EorpaighTá Rialacháin (Mearcair) AE 2018 glactha ag Éirinn le foráil a dhéanamh maidir le cur i ngníomh Rialachán Mearcair AE (AE) 2017/85211/01/2019 14:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Funding-Ring-Fenced-to-tackle-Illegal-Dumping-During-Covid-19.aspxMaoiniú imfhálaithe chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathachMaoiniú imfhálaithe chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach i ré COVID-1921/04/2020 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Residential-Waste-Collection-Charges-Stabilise-in-February.aspxTáillí bailithe dramhaíola tí cobhsaí i mí FeabhraTáillí bailithe dramhaíola tí cobhsaí i mí Feabhra26/03/2020 00:00:00