You are here:

Comhshaol

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/SDGs-National-Implementaion-Plan.aspxPlean Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna Forbartha InbhuanaitheAn chéad Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta de chuid na hÉireann maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe25/04/2018 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-National-Air-Pollution-Control-Programme.aspxComhairliúchán ar an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a RialúComhairliúchán ar an gClár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú11/04/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Consultation-on-Implementation-of-the-MCP.aspxImplementation of the Medium Combustion Plant Directive The Department of Communications, Climate Action and Environment is seeking views on transposition of the Medium Combustion Plant (MCP) Directive (Directive (EU) 2015/2193).22/08/2017 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/legislation/Pages/S-I--533-of-2018.aspxI.R. 533 de 2018 Rialacháin (Mearcair) an Aontais EorpaighTá Rialacháin (Mearcair) AE 2018 glactha ag Éirinn le foráil a dhéanamh maidir le cur i ngníomh Rialachán Mearcair AE (AE) 2017/85211/01/2019 14:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/March-price-analysis-reveals-month-by-month-stability---Price-Monitoring-Group.aspxRáta fíorbheag praghasluainithe annCobhsaíocht ann ó mhí go mí de réir anailíse ar phraghsanna i mí Mhárta – an Grúpa Faireacháin Praghsanna 11/04/2019 09:25:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Tackles-Illegal-Dumping.aspxAn tAire Bruton ag dul i ngleic leis an dumpáil mhídhleathachMéadú 50% ar mhaoiniú do bhearta chun dumpáil mhídhleathach a chosc agus chun tabhairt fúithi31/03/2019 23:05:00

Tionscnaimh faoi thrácht