You are here:

I.R. 533 de 2018 Rialacháin (Mearcair) an Aontais Eorpaigh

I.R. 533 de 2018 Rialacháin (Mearcair) an Aontais Eorpaigh

Tá Rialacháin nua (Mearcair) an Aontais Eorpaigh 2018 (I.R. 533 de 2018), lena ndéantar foráil maidir le cur i ngníomh Rialachán Mearcair (AE) 2017/852, glactha ag Éirinn.Tríd an Rialachán sin, bunaítear creat rialála chun ardleibhéal cosanta a chinntiú i réimse an chomhshaoil agus i réimse shláinte an duine i gcoinne astaíochtaí antrapaigineacha agus scaoilte mearcair agus comhdhúl mearcair. Cumhdaíonn na rialacháin bearta agus coinníollacha bainteach le:

  • mearcair, comhdhúile mhearcair agus meascáin de mhearcair a úsáid, a stóráil agus a thrádáil;
  • táirgí ar cuireadh mearcair leo a mhonarú, a úsáid agus a thrádáil:
  • dramhaíl mhearcair a bhainistiú;

Leis na Rialacháin Náisiúnta nua curtha i bhfeidhm, éascófar daingniú Choinbhinsiún Minamata ar Mhearcair ag Éirinn in 2019.  Tríd an gCoinbhinsiún Minamata ar Mhearcair, cuirtear creat idirnáisiúnta rialála ar fáil a bhfuil sé d’aidhm aige sláinte an duine agus an comhshaol domhanda a chosaint óna héifeachtaí díobhálacha mearcair.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.epa.ie/enforcement/chemicals/mercury/

Nóta: Ní aistriúchán de chuid Rannóg an Aistriúcháin é seo. Cuirtear an leagan seo ar fáil mar chuirtéis, níor foilsíodh an leagan seo in Iris Oifigiúil, agus ní ceart d'éinne brath air mar leagan údarásach dleathach den ionstraim seo.

Legislation Documents

 

 

European Union (Mercury) Regulations 2018 - Irishhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/legislation/Documents/48/European Union (Mercury) Regulations 2018 - Irish.pdfEuropean Union (Mercury) Regulations 2018 - Irishpdf456112