You are here:

Comhairliúchán Poiblí Plean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach

​Tá dearcthaí á lorg ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola nua d'Éirinn mar chuid den aistriú chuig Geilleagar níos Ciorclaí, áit a leantar le húsáid a bhaint as acmhainní chomh fada agus is féidir agus a ndéantar iad a athchúrsáil nó a athúsáid, ina dhiaidh sin, ag deireadh a saolré seirbhíse. 

Cuirfidh an comhairliúchán seo ar chumas na hÉireann chun beartas nua dramhaíola / plean nua geilleagair chiorclaigh a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na spriocanna a leagtar amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Beidh an leibhéal céanna d'uaillmhian sa bheartas, nuair a chríochnófar é, atá le tabhairt faoi deara sna limistéir Dhramhaíola agus Aeráide ar fud an AE.

Chun cabhrú le haighneachtaí a dhéanamh, tá an páipéar roinnte ina limistéir théamúla agus tá roinnt ceisteanna ann ag deireadh gach míre. Tabhair faoi deara, le do thoil, níl ort gach mír ná gach ceist a fhreagairt. Is féidir leat a roghnú gan ach na ceisteanna nó na míreanna ar leith sin a fhreagairt a bhaineann leat, nó gan ach saincheisteanna a bhaineann leat a fhreagairt, gan na ceisteanna ar leith a fhreagairt. Tá fáilte roimh do chuid aighneachtaí agus déanfar breithniú orthu nuair a bhíonn an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola nua á fhorbairt.

Dúnfar an Comhairliúchán Poiblí ag 5pm Dé hAoine, an 6 Márta 2020.

Consultation Documents

 

 

Aguisin 1https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/26/consultations/Aguisin_1.pdfAguisin 1pdf397753
Aguisin 2https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/26/consultations/Aguisin_2.pdfAguisin 2pdf106513
Aguisin 4https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/26/consultations/Aguisin_4.pdfAguisin 4pdf98044
Comhairliuchan Poibli Plean Gniomhaiochta Dramhaiolahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Documents/26/consultations/Comhairliuchan_Poibli_Plean_Gniomhaiochta_Dramhaiola.pdfComhairliuchan Poibli Plean Gniomhaiochta Dramhaiolapdf2304965

Consultation Submissions

 

 

Waste Action Policy Consultation Breakdown of Responseshttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/consultations/Documents/26/submissions/Waste_Action_Policy_Consultation_Breakdown_of_Responses.pdfWaste Action Policy Consultation Breakdown of Responses26/05/2020 23:00:00pdf256958