You are here:

Comhshaol

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/SDGs-National-Implementaion-Plan.aspxPlean Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna Forbartha InbhuanaitheAn chéad Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta de chuid na hÉireann maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe25/04/2018 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Consultation-on-Implementation-of-the-MCP.aspxImplementation of the Medium Combustion Plant Directive The Department of Communications, Climate Action and Environment is seeking views on transposition of the Medium Combustion Plant (MCP) Directive (Directive (EU) 2015/2193).22/08/2017 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/National-Clean-Air-Strategy-Consultation.aspxComhairliúchán Poiblí Straitéis Náisiúnta um Aer GlanWe are developing a national Clean Air Strategy with the aim of promoting clean air. The Strategy will provide strategic policies necessary to identify and promote integrated measures across government that are required to reduce air pollution30/03/2017 11:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/legislation/Pages/S-I--533-of-2018.aspxI.R. 533 de 2018 Rialacháin (Mearcair) an Aontais EorpaighTá Rialacháin (Mearcair) AE 2018 glactha ag Éirinn le foráil a dhéanamh maidir le cur i ngníomh Rialachán Mearcair AE (AE) 2017/85211/01/2019 14:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Welcomes-Overall-Reduction-in-Greenhouse-Gas-Emissions,-Recognises-Need-to-Step-Up-Efforts.aspxLaghdú 0.9% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann in 2017 Cúis áthais don Aire Bruton is ea an laghdú foriomlán ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aithníonn sé gur gá dlús a chur leis na hiarrachtaí 05/12/2018 12:45:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Denis-Naughten-announces-Department-of-Communications,-Climate-Action-and-Environment-Tidy-Towns-Special-award-win.aspxFógraíodh buaiteoirí Gradam Speisialta na mBailte Slachtmhara Fógraíonn an tAire Denis Naughten, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil buaiteoirí Gradam Speisialta na mBailte Slachtmhara 24/09/2018 12:45:00

Tionscnaimh faoi thrácht