You are here:

Related Press Releases

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Publishes-Terms--Conditions-for-Renewable-Electricity-Support-Scheme-(RESS)-First-Auction.aspxTéarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim TacaíochtaTéarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite foilsithe ag an Aire Bruton27/02/2020 15:45:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-bears-witness-to-historic-grant-agreement-signing-ceremony-in-Brussels---Celtic-Interconnector-to-proceed-w.aspxAimsíodh agus síníodh deontas €530 milliún don Idirnascaire CeilteachAimsíodh agus síníodh deontas €530 milliún don Idirnascaire Ceilteach03/12/2019 14:50:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Accelerated-Exit-from-Peat-will-be-accompanied-by-Just-Transition-for-Workers-and-the-Midlands-–-Minister-Bruton-Accelerat.aspxCuirfear Trasdul Cóir ar fáil ó Táimid ag Éirí níos Luaithe as BnMDúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil Richard Bruton T.D. inniu (Dé hAoine 8 Samhain) go gcuirfear trasdul cóir ar fáil d'oibrithe agus do réigiún 08/11/2019 11:15:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Government-considers-two-Independent-Reports-on-the-North-South-Interconnector-(NSIC)-.aspxDhá Thuarascáil Neamhspleácha ar an Idirnascaire Thuaidh/Theas(NSIC)Dhá Thuarascáil Neamhspleácha ar an Idirnascaire Thuaidh/Theas(NSIC)á bplé ag an Rialtas02/10/2018 14:55:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-welcomes-launch-of-Electric-SPSV-Grant-Scheme.aspxCuirtear fáilte roimh sheoladh na Scéime Deontais SPSV LeictreachaCuireann an tAire Naughten fáilte roimh sheoladh na Scéime Deontais le haghaidh Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí Leictreacha01/02/2018 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-thanks-International-Crews.aspxGabhann an tAire Naughten buíochas le Criúnna IdirnáisiúntaGabhann an tAire Naughten buíochas le Criúnna Idirnáisiúnta a tháinig go hÉirinn chun cabhrú le BSL17/10/2017 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/National-smart-meters-rollout---delivery-plan-confirmed.aspxFeidhmiú náisiúnta céimneach na méadar cliste - plean soláthair deimhnFeidhmiú náisiúnta céimneach na méadar cliste - plean soláthair deimhnithe21/09/2017 15:35:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Press-Statement-by-Minister-Denis-Naughten.aspxNaughten on the ABP ruling that the NS Interconnector may proceedStatement by Minister Denis Naughten on the ABP ruling that the North South Interconnecting project may proceed with conditions21/12/2016 13:15:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Celtic-Interconnector-Project.aspxMinister Naughten on the Celtic Interconnector ProjectMinister Naughten on the Celtic Interconnector Project20/07/2016 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Government-reappoints-ESB-board-member.aspxComhalta Boird de chuid Bhord Soláthair an Leictreachais athcheaptha aFuair an tAire White faomhadh Rialtais inniu le haghaidh athcheapadh Noreen Wright, Uasal, ar Bhord Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL)19/01/2016 18:00:00