You are here:

Fuinneamh

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/National-Policy-Statement-on-Electricity-Interconnection.aspxNational Policy Statement on Electricity InterconnectionNational Policy Statement on Electricity Interconnection05/07/2018 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Draft-Statutory-Climate-Change-Adaptation-Plan-for-the-Electricity-and-Gas-Networks-Sector.aspxClimate Change Adaptation Plan - Electricity and Gas Networks SectorComhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis28/02/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Ireland’s-Draft-National-Energy-and-Climate-Plan-2021-2030.aspxDréacht-Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 2021-2030Dréacht-Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 2021-203019/12/2018 15:05:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016(Commencent-of-Certain-Provisions)-Order-2016.aspxEnergy Act 2016 (Commencement of Certain Provisions) OrderCommencement Order12/10/2016 11:30:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016.aspxEnergy Act 2016 (No.12 of 2016)Energy Legislation10/10/2016 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-welcomes-International-Review-of-Ireland’s-Energy-Policies.aspxFáilte curtha ag an Aire roimh athbhreithniú idirnáisiúntaFáilte curtha ag an Aire Bruton roimh athbhreithniú idirnáisiúnta ar pholasaithe fuinnimh na hÉireann15/04/2019 10:05:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Ministers-McHugh-and-Bruton-Announce-Energy-Efficiency-Upgrade-Pilot-Programme-for-Schools.aspxClár píolótach uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh do scoileannaClár píolótach uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh do scoileanna fógartha ag an Aire McHugh agus ag an Aire Bruton29/03/2019 00:05:00