You are here:

Dréacht-Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 2021-2030

I gcomhréir le Rialachán maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, ceanglaítear ar an Stát dréacht tosaigh de Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh faoin 31/12/2018.

Beidh leagan deiridh an Phlean le cur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31/12/2019.

Cuirtear san áireamh leis an gcéad Dréacht-Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide seo  gach polasaí fuinnimh agus aeráide a forbraíodh roimhe seo, an méid fáis ó thaobh geilleagair is daonra de mar a aithnítear i dTionscadal 2040, lena n-áirítear gach beart fuinnimh agus aeráide a leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027.

Is é seo an chéad chéim sa phróiseas chun an leagan deiridh den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide a chur le chéile. Beidh dréachtaí nua den Phlean bunaithe ar bhearta agus pholasaithe breise ón bPlean uile-Rialtais um Ghníomhú Aeráide a tabharfar chun críche go luath in 2019.

Aighneachtaí:

Is é an spriocdháta don aiseolas ar an gcomhairliúchán poiblí seo a chur isteach 5pm ar an 23ú lá d'Aibreán 2019.

Ba cheart freagairtí ar an gcomhairliúchán a sheoladh trí ríomhphost chuig: energy.consultation@dccae.gov.ie

nó i scríbhinn chuig:

Comhairliúchán Tosaigh PNFA

Rannán um Beartas Fuinnimh Straitéiseach

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide

Baile Átha Cliath

DO2 X285

Tá freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir ag forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol 2007-2014. Ba chóir faisnéis faoi rún nó faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a bheith sainaitheanta go soiléir i d'aighneacht, ach ba chóir do pháirtithe tabhairt faoi deara go bhfuil aon/nó gach uile fhreagairt ar an gcomhairliúchán faoi réir ina n-iomláine ag forálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

Consultation Documents

 

 

Annex I part 2 templatehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/42/consultations/Annex I part 2 template.pdfAnnex I part 2 templatepdf1615245
Dréacht-Phlean Fuinnimh agus Aeráide Náisiúnta 2021 - 2030https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/42/consultations/Dréacht-Phlean Fuinnimh agus Aeráide Náisiúnta 2021 - 2030.pdfDréacht-Phlean Fuinnimh agus Aeráide Náisiúnta 2021 - 2030pdf4651087
NECP Summary Tableshttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/42/consultations/NECP Summary Tables.pdfNECP Summary Tablespdf690280

Consultation Submissions

 

 

3 Counties Energy Agencyhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/3 Counties Energy Agency.pdf3 Counties Energy Agency29/03/2019 00:00:00pdf1060515
Agenda Consultinghttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Agenda Consulting.pdfAgenda Consulting29/03/2019 00:00:00pdf93728
An Taiscehttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/An Taisce.pdfAn Taisce29/03/2019 00:00:00pdf1050001
Association of Irish Energy Agencies (AIEA)https://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Association of Irish Energy Agencies (AIEA).pdfAssociation of Irish Energy Agencies (AIEA)29/03/2019 00:00:00pdf215033
Aughinish Aluminahttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Aughinish Alumina.pdfAughinish Alumina29/03/2019 00:00:00pdf695840
BEET IRELANDhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/BEET IRELAND.pdfBEET IRELAND29/03/2019 00:00:00pdf74167
Bord na Mónahttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Bord na Móna.pdfBord na Móna29/03/2019 00:00:00pdf775268
Brian Stanley TDhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Brian Stanley TD.pdfBrian Stanley TD29/03/2019 00:00:00pdf1123201
Calorhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Calor.pdfCalor29/03/2019 00:00:00pdf1741692
Carbery Plasticshttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/42/submissions/Carbery Plastics.pdfCarbery Plastics29/03/2019 00:00:00pdf263890