You are here:

Dréachtbheartas Náisiúnta um Idirnasc Leictreachais in Éirinn: Comhairliúchán Poiblí

Tá aiseolas ón bpobal á lorg ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil maidir lenár ndréacht-ráiteas beartais um idirnasc leictreachais.

D'fhéadfadh Idirnasc Leictreachais roinnt tairbhí a thabhairt, amhail inbhuanaitheacht, iomaíochas, agus slándáil an tsoláthair a fheabhsú. Tá idirnasc amháin ann cheana idir Éire agus an Ríocht Aontaithe, agus beartaítear dhá thionscadal idirnaisc leictreachais faoi láthair. Braitheann an Roinn go bhfuil sé tábhachtach bonn daingean a chur faoi bheartas náisiúnta chun cinnteacht ó thaobh an bheartais a thabhairt d'fhorbróirí agus do mhuintir na hÉireann.

Leagtar amach sa doiciméad inceangailte beartas na hÉireann maidir leis an idirnasc ó thaobh dhearcadh náisiúnta agus dhearcadh Eorpach. Leagtar amach ann freisin liosta na nithe nach foláir do Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) a chur san áireamh agus an cinneadh á dhéanamh aige gur ar mhaithe le leas an phobail nó a mhalairt na tionscadail idirnaisc bheartaithe. Tá an CRF freagrach as ceadúnais a dheonú do thionscnóirí tionscadail chun leictreachas a iompar agus idirnasc a chothabháil.

Táthar ag lorg do chuid tuairimí agus aiseolais anois ar an doiciméad comhairliúcháin phoiblí seo. Tabhair aird faoi leith, le do thoil, ar na ceisteanna atá ag deireadh an doiciméid. Ba chóir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig interconnectionpolicy@dccae.gov.ie nó sa phost chuig:

 

An Comhairliúchán Poiblí ar an nDréachtbheartas um Idirnasc Leictreachais

Rannán um Beartas Leictreachais

Roinn na Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

29-31 Bóthar Adelaide

Baile Átha Cliath

D02 X285

 

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí 17:00 ar an 2 Márta 2018.

Beidh freagairtí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus faoi réir fhorálacha de Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 2007-2014. Ba cheart duit faisnéis rúnda nó faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de a shainaithint go soiléir i d'aighneacht, ach ba chóir do pháirtithe a thabhairt faoi deara go bhfuil gach freagairt go huile agus go hiomlán faoi réir fhorálacha de na hAchtanna um SF agus féadfar í a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. ​

Consultation Documents

 

 

Beartas Idirnaisc Leictreachais Comhairlíuchán Poiblíhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/34/consultations/Beartas Idirnaisc Leictreachais Comhairlíuchán Poiblí.pdfBeartas Idirnaisc Leictreachais Comhairlíuchán Poiblípdf470433

Consultation Submissions

 

 

Bord Gais Energyhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Bord Gais Energy.pdfBord Gais Energy05/07/2018 23:00:00pdf465083
Coilltehttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Coillte.pdfCoillte05/07/2018 23:00:00pdf155584
Department of Business Enterprise and Innovationhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Department of Business Enterprise and Innovation.pdfDepartment of Business Enterprise and Innovation05/07/2018 23:00:00pdf368196
ESBhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/ESB.pdfESB05/07/2018 23:00:00pdf331077
ESRIhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/ESRI.pdfESRI05/07/2018 23:00:00pdf204911
EirGridhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/EirGrid.pdfEirGrid05/07/2018 23:00:00pdf544433
Erviahttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Ervia.pdfErvia05/07/2018 23:00:00pdf671685
Gas Networks Irelandhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Gas Networks Ireland.pdfGas Networks Ireland05/07/2018 23:00:00pdf319898
Greenlink Interconnectorhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/Greenlink Interconnector.pdfGreenlink Interconnector05/07/2018 23:00:00pdf4204505
IBEChttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/34/submissions/IBEC.pdfIBEC05/07/2018 23:00:00pdf397167