You are here:

Comhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantair a Fhorbairt in Éirinn

Is féidir ról lárnach a bheith ag an téamh ceantair chun an éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus astaíochtaí a laghdú.  Ós rud é go dtugtar teas ar fáil don úsáideoir deiridh, seachas breosla, is féidir le líonraí téimh ceantair solúbthacht a thairiscint maidir leis an rogha breosla, agus an cumas oiriúnú d'athruithe sa timpeallacht eacnamaíoch agus beartais a d'fhéadfadh teaglaim den éagsúlacht acmhainní fuinnimh a úsáid ag amanna éagsúla thar shaolré an líonra téimh cheantair.  

Faoi láthair is ionann an téamh ceantair agus sciar an-bheag don earnáil téimh in Éirinn; meastar go bhfuil sé i bhfad níos lú ná 1% di, is é sin le rá go bhfuil sé ar cheann de na scaireanna is ísle den téamh ceantair atá le brath san Eoraip.

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i mbun comhairliúcháin anois chun tuairimí a lorg maidir le creat beartais chun an téamh ceantair a fhorbairt.

Leis an gcomhairliúchán seo tabharfar treoir don treo a nglacfar leis maidir leis an gcreat beartais agus le forbairt an téimh cheantair in Éirinn amach anseo.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná 5pm Dé hAoine, an 28 Feabhra 2020. ​

Consultation Documents

 

 

Comhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantairhttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/48/consultations/Comhairliuchan_chun_Treoir_a_chur_ar_fail_maidir_le_Creat_Beartais_chun_an_Teamh_Ceantair.pdfComhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantairpdf955038

Consultation Submissions

 

 

Submission CAROhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission CARO.pdfSubmission CARO27/03/2020 00:00:00pdf340430
Submission CEWEPhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission CEWEP.pdfSubmission CEWEP27/03/2020 00:00:00pdf197646
Submission Codemahttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission Codema.pdfSubmission Codema27/03/2020 00:00:00pdf170723
Submission DCChttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission DCC.pdfSubmission DCC27/03/2020 00:00:00pdf1120317
Submission ESBhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission ESB.pdfSubmission ESB27/03/2020 00:00:00pdf627521
Submission Energy Institutehttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission Energy Institute.pdfSubmission Energy Institute27/03/2020 00:00:00pdf305845
Submission Fingleton Whitehttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission Fingleton White.pdfSubmission Fingleton White27/03/2020 00:00:00pdf178087
Submission GNI Erviahttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission GNI Ervia.pdfSubmission GNI Ervia27/03/2020 00:00:00pdf415274
Submission IBEChttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission IBEC.pdfSubmission IBEC27/03/2020 00:00:00pdf266033
Submission IrBEAhttps://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/consultations/Documents/48/submissions/Submission IrBEA.pdfSubmission IrBEA27/03/2020 00:00:00pdf365920