You are here:

Fuinneamh

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Biofuels-Obligation-Scheme.aspxComhairliúchán Poiblí ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí Comhairliúchán Poiblí ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí 30/09/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Draft-Statutory-Climate-Change-Adaptation-Plan-for-the-Electricity-and-Gas-Networks-Sector.aspxClimate Change Adaptation Plan - Electricity and Gas Networks SectorComhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis28/02/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016(Commencent-of-Certain-Provisions)-Order-2016.aspxEnergy Act 2016 (Commencement of Certain Provisions) OrderCommencement Order12/10/2016 11:30:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016.aspxEnergy Act 2016 (No.12 of 2016)Energy Legislation10/10/2016 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Minister-Bruton-Supports-Communities-to-Make-Local-Homes-and-Businesses-More-Energy-Efficient.aspxSuas le €25 milliún tairgthe le haghaidh tionscadail phobailSuas le €25 milliún tairgthe le haghaidh tionscadail phobail i ngach contae Tithe is folláine agus is teo; billí fuinnimh is ísle; astaíochtaí laghdaithe02/09/2019 08:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Taoiseach-and-Minister-Bruton-accept-roles-on-a-new-Global-Commission-on-Energy-Efficiency.aspxGlacann an Taoiseach agus an tAire Bruton le róil ar an gCoimisiún DomGlacann an Taoiseach agus an tAire Bruton le róil ar an gCoimisiún Domhanda nua um Éifeachtúlacht Fuinnimh23/06/2019 23:00:00