You are here:

Ábhair

Maoirsíonn, ceapann agus forfheidhmíonn an Rannóg Cumarsáide beartais i dtaobh teileachumarsáide, leathanbhanda, craoltóireachta, teicneolaíochtaí digiteacha agus seirbhísí poist.Féachaimid lena chinntiú go soláthraíonn na hearnálacha tábhachtacha sóisialta agus eacnamaíochta seo seirbhísí ardchaighdeáin a bhfuil praghas iomaíoch orthu agus atá ag teacht le caighdeáin agus tionscnaimh idirnáisiúnta.  Eolas breise faoin rannóg cumarsáide.