You are here:

Preaseisiúintí Gaolmhara

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/European-Investment-Bank-announcement-of-funding-for-National-Broadband-Plan-is-welcomed-by-the-Minister-for-Communications.aspxFáilte curtha ag an Aire Naughten roimh Mhaoiniú don Phlean NáisiúntaTá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. roimh an bhfógra ó Bhord an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) go bhfuil €500 milliún d’airgeadú ceadaithe acu do Phlean Náisiúnta Leathanbhanda13/04/2018 16:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Continued-increase-in-broadband-speeds-welcomed-by-Minister-for-Communications-Denis-Naughten-TD-.aspxCuireadh fáilte roimh an méadú leanúnach ar Luasanna LeathanbhandaChuir an tAire Cumarsáide Denis Naughten TD fáilte roimh an méadú leanúnach ar Luasanna Leathanbhanda16/03/2018 16:30:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-appoints-BT-Ireland-as-the-operator-of-the-Emergency-Call-Answering-Service-(ECAS)-in-Ireland.aspxCeapann an tAire Naughten BT Ireland mar oibritheoir SFGÉCeapann an tAire Naughten BT Ireland mar oibritheoir na Seirbhíse Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) in Éirinn23/02/2018 16:50:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Ministers-Naughten-and-Kyne-publish-annual-review-of-the-mobile-phone-and-broadband-services.aspxFoilsiú an athbhreithnithe bhliantúil ar an TascfórsaFoilsíonn an tAire Naughten agus an tAire Kyne an t-athbhreithniú bliantúil ar an Tascfórsa Fón Póca & Leathanbhanda21/02/2018 08:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Statement-by-the-Minister-for-Communications.aspxRáiteas ón Aire NaughtenRáiteas ón Aire Cumarsáide Denis Naughten T.D. tar éis do eir tarraingt siar ó Phróiseas Soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda31/01/2018 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Growing-increase-in-broadband-speeds-welcomed-by-Minister-for-Communications-Denis-Naughten-TD-.aspxCuireadh fáilte roimh an bhfás ar Luasanna LeathanbhandaChuir an tAire Cumarsáide Denis Naughten TD fáilte roimh an bhfás ar Luasanna Leathanbhanda26/01/2018 10:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/38-Improvement-in-Quality-Broadband-Service-welcomed-by-Minister-for-Communications-Denis-Naughten-TD.aspxFáilte curtha ag an Aire roimh Fheabhsú 38% i Seirbhís Leathanabhanda Fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Denis Naughten TD, roimh Fheabhsú 38% i Seirbhís Leathanbhanda d'Ardchaighdeán14/09/2017 16:15:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-launches-'milestone'-on-path-to-'digitally-equal-Ireland'.aspxSeolann an tAire tionscadal 'garsprice' leathanbhandaSeolann an tAire Naughten 'garsprioc' agus Éire ar an mbealach le bheith 'cothrom go digiteach'07/09/2017 15:20:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Ministers-Naughten-and-Ring-publish-progress-report-on-mobile-phone-and-broadband-access.aspxFoilsiú tuarascála ar rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhandaFoilsíonn na hAirí Naughten agus Ring tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhanda20/07/2017 13:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Naughten-provides-clarification-in-light-of-media-reporting-on-National-Broadband-Plan.aspxCuireann an Roinn soiléiriú ar fáil maidir leis an NBPCuireann an Roinn soiléiriú ar fáil i bhfianaise thuairisciú na meán ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda04/07/2017 14:55:00