You are here:

Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

minister naughten launches the report of the mobile phone and broadband taskforce

Sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta tugadh tiomantas Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda a bhunú chun réitigh láithreacha a shainaithint ar easnaimh sa chumhdach leathanbhanda/fón póca agus chun scrúdú a dhéanamh ar conas a d’fhéadfaí seirbhísí níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí roimh thógáil agus chur i bhfeidhm iomlán an líonra atá beartaithe faoi idirghabháil Stáit an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL).

Tá ról ríthábhachtach ag an earnáil dhigiteach sa gheilleagar na hÉireann. Is fiú os cionn €12 billiún in aghaidh na bliana é faoi láthair agus fostaítear thart ar 120,000 ann. Sa chomhthéacs seo, shainaithin an Rialtas an gá atá leis an Tascfhórsa chun scrúdú a dhéanamh ar réitigh chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh sa chumhdach leathanbhanda/fón póca agus gníomhaíochtaí follasacha is féidir a dhéanamh chun feabhas a chur ar cháilíocht na seirbhísí leathanbhanda agus na seirbhísí gutha mhóibíligh atá á soláthar do shaoránaigh ar fud na hÉireann a shainaithint.

Léirítear i dtuarascáil an Tascfhórsa, a foilsíodh 20 Nollaig 2016, na ceisteanna ar breathnaíodh orthu agus leagtar amach a mholtaí agus na gníomhaíochtaí inti maidir le bacainní ar ghlacadh móibíleach agus rochtain leathanbhanda a mhaolú. Aithníonn an Tascfhórsa go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta go dtí seo sa réimse seo agus go bhfuil roinnt gníomhaíochtaí beagnach tugtha chun críche cheana. Mar sin féin, tá bearnaí suntasacha sa chumhdach fós agus creideann an Tascfhórsa gur féidir iad a mhaolú méid áirithe trí chur chun feidhme tráthúil na ngníomhaíochta atá cuimsithe sa tuarascáil deiridh.
 
Féach freisin Clár Forfheidhmithe ar Ghlacadh Fóin Phóca agus Rochtain Leathanbhanda, a shainaithníonn 19 beart as an 40 atá cuimsithe sa Tuarascáil an Tascfhórsa mar réimsí inar féidir tairbhí luathaithe a chinntiú do thomhaltóirí, trí ghníomh láithreach a bheith déanta ag na Ranna Rialtais agus na Gníomhaireachtaí Stáit.

Publication Documents

 

 

Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhandahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Documents/66/Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda.pdfTascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhandapdf4943019