You are here:

2016 Annual Review of the Emergency Call Answering Service (ECAS)

Freagraíonn an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) na glaonna éigeandála ar fad ar na huimhreacha éigeandála AE 112 nó 999, agus cuireann sí glaonna ar aghaidh chuig an tSeirbhís Éigeandála cuí. Ón tráth ar seoladh í, tá níos mó ná 14 milliún glao freagartha ag an SFGÉ. Freagraíodh 1,761,166 glao ar an iomlán in 2016.

Tá an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS) freagrach as gach glao 112 agus 999 a fhreagairt, lena gcuirtear ar fáil nasc ríthábhachtach idir an glaoiteoir agus na Seirbhísí Éigeandála. Is é an ról atá aici ná na glaonna agus na téacsanna go léir atá ag teacht isteach a fhreagairt, an glao a aithint agus a aistriú go dtí an tSeirbhís Éigeandála cuí. Cuireann sí seirbhís téacs éigeandála (112SMS) ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas freisin. Bíonn téacsanna agus glaonna ar 112/999 saor in aisce don ghlaoiteoir.

Déantar athbhreithniú ar an tseirbhís gach bliain. Tá an tAthbhreithniú Bliantúil 2016 le fáil thíos.

 

Publication Documents

 

 

Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála Athbhreithniú Bliantúil 2016https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Documents/79/Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála Athbhreithniú Bliantúil 2016.pdfSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála Athbhreithniú Bliantúil 2016pdf482130