You are here:

An Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise: Bearta Slándála agus Tuairisciú Teagmhais d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha

Leagtar amach sa pháipéar comhairliúcháin seo cur chuige molta do na bearta a mbeidh ar phríomhoibritheoirí bonneagair (nó 'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha' - OES) cloí leo má ainmnítear iad mar OES faoin Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise. Leagtar dréacht-treoirlínte um thuairisciú teagmhais amach sa pháipéar freisin.

Ceapadh na dréachtbhearta seo le bheith ailínithe leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr, ionas nach mbeidh costais shuntasacha gearrtha ar ghnólachtaí a bhíonn ag oibriú i ndlínsí éagsúla, nó a d'fhéadfadh bearta déanta acu cheana féin sa réimse seo. Is é cuspóir an chomhairliúcháin tuairimí a lorg ó na haonáin atá curtha ar an eolas gur dócha go n-ainmneofar iad mar Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha, agus ón bpobal i gcoitinne araon.  

Ba é Dé Céadaoin, 20 Nollaig 2017 an spriocdháta d'aighneachtaí maidir leis an gcomhairliúchán seo.

Consultation Documents

 

 

An Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise: Bearta Slándála agus Tuairisciú Teagmhais d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanachahttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/82/consultations/NIS Directive GAEILGE amended.pdfAn Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise: Bearta Slándála agus Tuairisciú Teagmhais d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanachapdf197713

Consultation Submissions