You are here:

Treoirlínte Comhlíonta d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha

Ta na dréacht-Threoirlínte seo ceaptha chun cuidiú le hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES) a riachtanais tuairiscithe maidir le slándáil córas líonra agus faisnéise agus teagmhas a chomhlíonadh faoi Rialacháin 17 agus 18 faoin I.R. 360 de 2018: Aontas Eorpach (Bearta chun Leibhéal Ard Slándála Líonra agus Faisnéise a Áirithiú ar fud an Aontais). Is ionann iad agus cur chuige samplach a bhféadann OESanna glacadh leis chun bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí do shlándáil na gcóras líonra agus faisnéise a úsáidtear ina n-oibríochtaí agus chun an tionchar a bheadh ag teagmhais ar na córais sin a íoslaghdú. Tá siad neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus níl siad sonrach maidir le hearnálacha, le deis a thabhairt do OESanna in earnálacha éagsúla iad a leasú chun freastal ar a riachtanais féin, agus chun a bhfreagra féin, atá sonrach don earnáil a éabhlóidiú i gcomhar le dul chun cinn teicneolaíochta agus riachtanais ghnó.

Foilsíodh na dréacht-Treoirlínte seo chun críocha comhairliúcháin bhreise de réir Rialachán 25(2), faoina n-éilítear go bhfoilseofaí dréacht de na Treoirlínte molta ar an idirlíon agus gur féidir uiríll scríofa a dhéanamh i ndáil leis an dréacht taobh istigh de 30 lá oibre.  Déanfar machnamh ar na huiríll sin sula bhfoilseofar an leagan deiridh de na Treoirlínte agus sula dtagann siad i bhfeidhm.

Ba é 27 Feabhra 2019 an sprioc chun aighneachtaí ar na dréacht-Treoirlínte seo a fháil.

Tugtar ar aird, ní fhoilseofar aighneachtaí a fhaightear mar chuid den chomhairliúchán seo.

Consultation Documents

 

 

Treoirlínte Comhlíonta NIS 2019https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Documents/87/consultations/Treoirlínte Comhlíonta NIS 2019.pdfTreoirlínte Comhlíonta NIS 2019pdf1385450

Consultation Submissions