You are here:

Cumarsáid

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/2016-Annual-Review-of-the-Emergency-Call-Answering-Service-(ECAS)-.aspx2016 Annual Review of the Emergency Call Answering Service (ECAS) This is the 2016 annual review of the contract for the operation of the Emergency Call Answering Service (ECAS) in Ireland07/02/2018 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/Migration-from-700-MHz-Spectrum-Band.aspxInformation on Proposed Migration from 700 MHz Spectrum BandInformation and documentation relating to the proposed migration of broadcasting services from the 700 MHz Band in Ireland22/12/2016 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/SEAAA-Public-Consultation.aspxAn Plean Náisiúnta Leathanbhanda – Comhairliúchán MST/MC/LéarscáileAn Plean Náisiúnta Leathanbhanda – Comhairliúchán MST/MC/Léarscáile02/01/2018 12:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-NIS-Directive-Security-Measures-and-Incident-Reporting-for-Operators-of-Essential-Services.aspxNIS Directive Security Measures and Reporting for OESAn Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise: Bearta Slándála agus Tuairisciú Teagmhais d'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha15/11/2017 16:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/legislation/Pages/European-Union-(Reduction-of-Cost-of-Deploying-High-Speed-Public-Communications-Networks)-Regulations-2016.aspxRegulations implementing the Broadband Costs Directive (2014/61/EU)These Regulations give legal effect to some provisions of Directive 2014/61/EU of the European Parliament and to the Council of 15th May 2014 concerning measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks26/07/2016 15:30:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/legislation/Pages/Broadcasting-Act-2009-(Section-130(1)(a)(iv)-Designation)-Order-2016.aspxBroadcasting Act 2009 (Section 130(1)(a)(iv) Designation) Order 2016This Order designates the television service to be provided by Teilifís Mhaigh Éo Teoranta as having the character of a public service for the purpose of Section 130(1)(a)(iv) of the Broadcasting Act 2009.27/06/2016 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/European-Investment-Bank-announcement-of-funding-for-National-Broadband-Plan-is-welcomed-by-the-Minister-for-Communications.aspxFáilte curtha ag an Aire Naughten roimh Mhaoiniú don Phlean NáisiúntaTá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. roimh an bhfógra ó Bhord an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) go bhfuil €500 milliún d’airgeadú ceadaithe acu do Phlean Náisiúnta Leathanbhanda13/04/2018 16:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Denis-Naughten-confirms-Ireland’s-readiness-for-eCall.aspxDeimhníonn an tAire Denis Naughten go bhfuil Éire réidh do ríomhGhlaoUasghrádaíodh Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) na hÉireann ionas go bhfuil a bonneagar in ann cumarsáid ríomhGhlao a láimhseáil31/03/2018 16:00:00