You are here:

Publications

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2019.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2019Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201910/12/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Climate-Action-Plan.aspxPlean Gnimh Don Aeraid 2019Climate action is a central objective for Government, putting Ireland on a sustainable pathway to achieving our longer term vision for decarbonisation.16/06/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2018.aspxAnnual Transition Statement 2018The third Annual Transition Statement, published in accordance with the statutory deadline under the Climate Action and Low Carbon Development Act 2015.28/11/2018 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Adaptation-Framework0118-4235.aspxAn Creat Náisiúnta OiriúnaitheAn Creat Náisiúnta Oiriúnaithe19/01/2018 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/2017-Annual-Transition-Statement.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2017Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201710/12/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Mitigation-Plan.aspxPhlean Náisiúnta Maolúcháin Is céim thosaigh é an chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin i dtreo an leibhéil dícharbónaithe atá ag teastáil a bhaint amach18/07/2017 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Draft-National-Mitigation-Plan.aspxAn Dréacht-Phlean Náisiúnta MaolúcháinAn Dréacht-Phlean Náisiúnta Maolúcháin15/03/2017 00:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.