You are here:

Foilseacháin

Filter by

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2018.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2018Foilsítear an tríú Ráiteas Bliantúil Aistrithe i gcomhréir leis an spriocdháta reachtúil faoi Acht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015.28/11/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Adaptation-Framework0118-4235.aspxAn Creat Náisiúnta OiriúnaitheAn Creat Náisiúnta Oiriúnaithe19/01/2018 11:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/2017-Annual-Transition-Statement.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2017Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201710/12/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Mitigation-Plan.aspxPhlean Náisiúnta Maolúcháin Is céim thosaigh é an chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin i dtreo an leibhéil dícharbónaithe atá ag teastáil a bhaint amach18/07/2017 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Draft-National-Mitigation-Plan.aspxAn Dréacht-Phlean Náisiúnta MaolúcháinAn Dréacht-Phlean Náisiúnta Maolúcháin15/03/2017 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/2016-Annual-Transition-Statement.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2016Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201610/12/2016 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2015.aspxAnnual Report of our activities for 2015 to 2017Annual Report outlining our activities on the delivery of our Statement of Strategy 2015 to 201725/08/2016 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Policy-Position.aspxNational Policy Position on Climate Action and Low Carbon DevelopmentNational Policy Position on Climate Action and Low Carbon Development01/01/2013 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/National-Climate-Change-Adaptation-Framework.aspxNational Climate Change Adaptation FrameworkNational Climate Change Adaptation Framework15/12/2012 00:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.