You are here:

Ráiteas Bliantúil Aistrithe 2016

Ba chéim mhór chun cinn é an beart beartais náisiúnta maidir le hathrú aeráide arna glacadh i 2015 le hachtú an Achta um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 2015, an bhliain a bhfuil an ráiteas aistrithe bliantúil seo ina leith.

Cé nach mór d’fhaisnéis a bheith i Ráiteas Bliantúil Aistrithe maidir leis an mbliain díreach roimh an mbliain ina gcuirtear an ráiteas i láthair, (.i.e.2015 sa chás seo), taifeadtar beartais áirithe roimhe seo, agus gníomhaíochtaí maidir le maolú aeráide agus oiriúnú le linn 2016 chomh maith i Ráiteas Bliantúil Aistrithe na bliana seo.Tugtar suntas ann freisin do roinnt garspriocanna tábhachtacha in 2017.

Publication Documents

 

 

Raiteas Bliantuil Aistrithe 2016https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Documents/11/Raiteas Bliantuil Aistrithe 2016.pdfRaiteas Bliantuil Aistrithe 2016pdf1065224