You are here:

Climate Action

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2018.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2018Foilsítear an tríú Ráiteas Bliantúil Aistrithe i gcomhréir leis an spriocdháta reachtúil faoi Acht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015.28/11/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Draft-Statutory-Climate-Change-Adaptation-Plan-for-the-Electricity-and-Gas-Networks-Sector.aspxClimate Change Adaptation Plan - Electricity and Gas Networks SectorComhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis28/02/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/environment/consultations/Pages/Emissions-Trading-Scheme.aspxEU Emissions Trading System Phase IVEU Emissions Trading System Phase IV16/11/2018 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/legislation/Pages/Climate-Action-and-Low-Carbon-Development-Act-2015.aspxClimate ActClimate Action and Low Carbon Development Act 201510/12/2015 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Visits-Castlebar-to-Talk-Climate-Change.aspxAn tAire Bruton ar cuairt ar Chaisleán an BharraighAn tAire Bruton ar cuairt ar Chaisleán an Bharraigh leis an athrú ar an aeráid a phlé05/04/2019 07:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Announces-Nationwide-High-Power-Charging-Network-for-Electric-Cars.aspxLíonra luchtaithe ardchumhachta náisiúnta do charranna leictreachaecars BSL chun moil luchtaithe ardchumhachta a chur ar fáil ar fud na tíre04/04/2019 23:05:00

Featured Initiatives