You are here:

Climate Action

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/publications/Pages/Annual-Transition-Statement-2019.aspxRáiteas Bliantúil Aistrithe 2019Ráiteas Bliantúil Aistrithe 201910/12/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Ireland’s-Long-term-Strategy-on-Greenhouse-Gas-Emissions-Reduction.aspxStraitéis Fhadtéarmach ar Laghdú Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa Comhairliúchán Poiblí ar Straitéis Fhadtéarmach na hÉireann ar Laghdú Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa 26/11/2019 00:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Draft-National-Adaptation-Plan-for-Communications-Sector.aspxDréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin - Earnáil na Cumarsáide Comhairliúchán Poiblí faoin Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide (Craolacháin agus Tileachumarsáide)30/07/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/legislation/Pages/Climate-Action-and-Low-Carbon-Development-Act-2015.aspxClimate ActClimate Action and Low Carbon Development Act 201510/12/2015 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Richard-Bruton-TD-hosts-Climate-Action-Youth-Town-Hall-with-Schools-from-North-Dublin-in-Mount-Temple-.aspxIs mian leis an Aire Bruton cluinstin ó scoileanna áitiúlaTiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an Phlean25/10/2019 09:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Minister-Bruton-hosts-Climate-Action-Town-Hall-in-Taite-House,-Limerick-City.aspxCruinniú halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide i LuimneachCruinniú halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag an Aire Bruton i Luimneach06/09/2019 08:00:00