You are here:

Climate Action

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Draft-National-Adaptation-Plan-for-Communications-Sector.aspxDréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin - Earnáil na Cumarsáide Comhairliúchán Poiblí faoin Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide (Craolacháin agus Tileachumarsáide)30/07/2019 23:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Draft-Statutory-Climate-Change-Adaptation-Plan-for-the-Electricity-and-Gas-Networks-Sector.aspxClimate Change Adaptation Plan - Electricity and Gas Networks SectorComhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d’Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis28/02/2019 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/legislation/Pages/Climate-Action-and-Low-Carbon-Development-Act-2015.aspxClimate ActClimate Action and Low Carbon Development Act 201510/12/2015 00:00:00

 

 

https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-hosts-Climate-Action-Town-Hall-in-Thurles,-Co--Tipperary.aspxCruinniú Halla an Bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag Cruinniú Halla an Bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag an Aire Bruton i nDurlas, Contae Thiobraid Árann05/07/2019 07:00:00
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Hosts-First-Town-Hall-Meeting-on-Climate-Action-Plan.aspxAn Chéad Chruinniú Halla an Bhaile ar an bPlean Gníomhaíochta ar son An Chéad Chruinniú Halla an Bhaile ar an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide óstáilte ag an Aire Bruton21/06/2019 06:00:00