You are here:

Obair a dhéanamh linn

image of the words career

Tá gnáthaimh shonracha earcaíochta ag an roinn. Dála Ranna eile Rialtais, líontar formhór na bpost buan sa Roinn ó phainéil iarrthóirí a roghnaítear de bhun scrúdú iomaíoch. Is í  an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS), a reáchtálann na scrúduithe sin, arb í sin lárchomhlacht earcaíochta Státseirbhís na hÉireann trí chéile.

Fógraítear comórtais earcaíochta ar www.publicjobs.ie agus sna nuachtáin náisiúnta agus in irisí ábhartha ceirde. Cuirfidh an Oifig comhairle ort, freisin, faoi na cáilíochtaí nó faoin taithí a bheadh de dhíth.

Cuireann suíomh idirlín Public Jobs seirbhís rabhaidh ríomhphoist ar fáil a chuireann duine ar an eolas go huathoibríoch nuair a thagann post aníos ina réimse spéise.

Bíonn deiseanna intéirneachta ar fáil sa roinn agus molaimid duit coinneáil i dteagmháil le hOifig na nGairmeacha san Ollscoil ina bhfuil tú ag déanamh staidéir.

Má tá a thuilleadh eolais ar dheiseanna gairme de dhíth ort, déan teagmháil le do thoil leis an Roinn.