You are here:

Deiseanna Soláthair

Áiseanna/Seirbhísí

Déantar earraí agus seirbhísí a shocrú ar fud na roinne de bhun teagmhála dírí le soláthróirí seirbhísí agus earraí nó trí chomhaontuithe creata a shocraíonn an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP).

Tá mionsonraí na gcomhaontuithe creata le fáil ón Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP). Déantar gach ceannach earraí agus seirbhísí de bhun próiseas iomaíoch agus de réir na dtreoirlínte um sholáthar atá le fáil ar shuíomh idirlín OGP


 Déanaimid teagmháil le soláthróirí sna réimsí seo a leanas:

 • Cothabháil tailte
 • Diúscairt dramhaíola
 • Glanadh
 • Oiliúint sláinte agus sábháilteachta
 • Trealamh cosanta dóiteáin
 • Uisceadáin
 • Courier

Bainimid úsáid as comhaontuithe creata le haghaidh:

 • Leictreachas
 • Gás nádúrtha
 • Stáiseanóireacht agus páipéar
 • Seirbhísí Taistil
 • Earraí tomhaltais Sláinte agus Sábháilteachta
 • Troscán
 • Cumarsáid mhóibíleach

Déan teagmháil linn chun eolas breise a fháil ar sholáthar

Déanann Seirbhís Chothabhála Oifig na nOibreacha Poiblí gach maoin ar shuímh de chuid na Roinne a bhainistiú, ina measc feistiú, uasghrádú agus athchóiriú www.opw.ie