You are here:

Teagmhálacha do Phleanáil/SEA/EPA

Is féidir Fógraí Pleanála, Fógraí um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta nó Fógraí um an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a sheoladh chuig an Roinn lena scaipeadh ar rannáin chuí. Is fearr linn cóipeanna leictreonacha de cháipéisí a fháil.

Tá sonraí teagmhála na roinne le fáil ar an leathanach 'Déan teagmháil linn'