You are here:

Ceapacháin le Boird Stáit

De bhun cinneadh a rinne an Rialtas on an 30 Meán Fómhair 2014, cinneadh go ndéanfaí ceapacháin le Boird Stáit de bhun próiseas oscailte agus trédhearcach arna bhainistiú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS).

Seoladh suíomh idirlín nua um iarratais ar cheapacháin le Boird Stáit i mí Feabhra 2015. Is é sin an príomhphointe rochtana ina bhfógraítear folúntais. Más mian leat spéis a chlárú i dtaca le ceapachán le Bord Stáit, téigh chuig stateboards le do thoil mar a bhfuil cur síos ar an bpróiseas iarratais.

....