You are here:

Rialachas Leictreonach (eGovernance)


Is éard is eGovernance.ie ann córas bainistithe eolais a úsáideann gach Comhlacht Stát-tionscanta atá faoi choimirce na Roinne.

 Tá sé de dhualgas ar gach Bord agus Gníomhaireacht Stáit folúntais agus ceapacháin reatha a thabhairt cothrom le dáta leis an mbunachar sonraí seo atá le fáil anseo. Cuireann an córas seo ar chumas na roinne tuairiscí ar fholúntais a chur le chéile a chuireann an tAire ar an eolas faoi fholúntais Bhoird atá ag teacht aníos.