You are here:

Sonraí Teagmhála na Rannóige Acmhainní Nádúrtha

Má tá ainm an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao ar an lasc-chlár:
Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 nó uimhir Íosghlao: 1890 44 99 00
(Tabhair do d'aire go bhféadfadh go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao)

Má tá folíne an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao air nó uirthí go díreach ar: +353 1 678 + uimhir folíne nó ríomhphost: ainm.sloinne@dccae.gov.ie


  Topaic   Réimse   Guthán   Ríomhphost
Taiscéaladh & Eastóscadh MianraíGach fiosrúchán+353 1 678 2663 emd.info@dccae.gov.ie
Iascaigh Intíre​Reachtaíocht Phríomhúil+353 1 678 2220 Inland.Fisheries@dccae.gov.ie

​Reachtaíocht Thánaisteach,

Údaraithe Alt 14

​+353 1 678 3071Inland.Fisheries@dccae.gov.ie

​Rialachas Corparáideach

Gníomhaireacht na Lochanna

​+353 1 678 3071Inland.Fisheries@dccae.gov.ie

​Rialachas Corparáideach

Iascach Intíre Éireann

​+353 1 678 2071Inland.Fisheries@dccae.gov.ie
Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI)Cúram do chustaiméirí​​+353 1 678 2896 info@gsi.ie
​Geolaí ar dualgas​           -duty.geologist@gsi.ie
​​Oifig Ghinearálta ​ +353 1678 2815info@gsi.ie
​Áirithintí Stórais Croíláir​+353 1 678 2883info@gsi.ie
​Fiosruithe Cuntais +353 1 678 2820info@gsi.ie
Ola agus Gás (Taiscéaladh & Táirgeadh)Ceadúnú​+353 1 678 2054 LicensingEP.info@dccae.gov.ie
​Sonraí+353 1 678 2714DataEP.info@dccae.gov.ie
​Taiscéaladh​+353 1 678 2720ExplorationEP.info@dccae.gov.ie
​Táirgeadh​+353 1 678 2607ProductionEP.info@dccae.gov.ie
​Comhshaol​+353 1 678 2018EnvironmenEP.info@dccae.gov.ie