You are here:

Sonraí Teagmhála na Rannóige Cumarsáid

Má tá ainm an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao ar an lasc-chlár:
Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 nó uimhir Íosghlao: 1890 44 99 00
(Tabhair do d'aire go bhféadfadh go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao)

Má tá folíne an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao air nó uirthi go díreach ar: +353 1 678 + uimhir folíne nó ríomhphost: ainm.sloinne@dccae.gov.ie

  Topic   Area   Phone   Email
Broadcasting & MediaTV Licence+353 1 678 3094 tvlicence.info@dccae.gov.ie
​+353 1 678 2157
Broadcasting Complaints ​+353 1 678 3094broadcasting.info@dccae.gov.ie
​Broadcasting Policy (General Queries)​+353 1 678 2150broadcastingpolicy.info@dccae.gov.ie
​​+353 1 678 3123

​Media Mergers​+353 1 678 2383 ​mediamergers@dccae.gov.ie
Broadband​Policy+353 1 678 2000  broadbandpolicy.info@dccae.gov.ie
​National Broadband Plan​+353 1 678 3885 broadband@dccae.gov.ie
Digital Strategy​National Digital Strategy+353 1 678 2215 NDS@dccae.gov.ie
​+353 1 678 2566

​Trading Online Voucher  Scheme

​+ 353 1 678 2293​  TradingOnlineVoucher@DCCAE.gov.ie
​+ 353 1 678 2215
​Digital Champion       ​+ 353 1 678 2293digitalchampion@dccae.gov.ie
​Benefit         ​​+ 353 1 678 2078 benefit@dccae.gov.ie
​​​+ 353 1 678 2566
​Schools Digital Champion​+ 353 1 678 2566schoolschampion.info@dccae.gov.ie
​Web accessibility      ​+ 353 1 678 2215webaccessibility.info@dccae.gov.ie
​Postal​Postal ​+353 1 678 2276 postal.info@dccae.gov.ie
Postcodes​Postcodes ​+353 1 678 2172 postcodes.info@dccae.gov.ie
​​+353 1 678 2190
Internet Policy​Policy ​+353 1 678 2000 internetpolicy.info@dccae.gov.ie
Spectrum​Spectrum Policy  ​+353 1 678 3098 spectrum.info@dccae.gov.ie
​Digital Agenda for Europe​European Telecommunications Policy​+353 1 678 3098 digitalagenda.info@dccae.gov.ie